แก้มลิง/บาราย


แก้มลิง (ฝรั่งเรียกว่า retention pond) เช่นที่ป่าสักชลสิทธิ์ใช้พื้นที่มากแต่กักน้ำได้น้อย เนื่องเพราะน้ำตื้น เราเคยเสนอมานานปีแล้วว่าน่าสร้าง “บาราย” (เทคโนโลยีขอมโบราณ) ด้วยการขุดเอาดินรอบๆมาทำเป็นทำนบสูงสัก ๕ เมตร ล้อมแก้มลิงไว้หมด เป็นถนนรอบด้วยในตัว พอน้ำสูงก็ปล่อยน้ำเข้า พอน้ำต่ำต้องสูบเข้า ด้วยไฟฟ้า ในตอนกลางคืน เพราะตอนกลางคืนไฟฟ้าเหลือใช้ เอาไปทิ้งเฉยๆ ก็เอามาสูบน้ำเข้าบารายสิ หรือไม่ก็สูบด้วยกังหันลม น้ำมหาศาลนี้ก็จัดการสำหรับการเกษตร ป้องกันน้ำท่วมได้ รวมถึงประมง ท่องเที่ยว

--------------คนถางทาง (เมย. ๕๙)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)