ศาสนารวมเป็นหนึ่ง

นักศาสนาน่ามาจับจิตคุยกันได้แล้วว่าน่ารวมศาสนาเป็นหนึ่งเดียว เพราะว่าต่างสอนให้เป็นคนดีและต่างมีจุดหมายที่พักพิงด้านจิตวิญญาณเดียวกันคือความสุขอมตะ จะแตกต่างกันบ้างก็เพียงความเชื่อและแนวปฏิบัติปลีกย่อยเท่านนั้นแล้วจะรบกันทำไมให้เปลืองเลือดเช่น คริสต์อิสลาม คาทอลิกโปรแตสแตนท์ สุนีชีอะ ..เท่ากับว่าพระเจ้ามีลูก๖คนต่างก็รบกันนัวเนีย...สำหรับชาวพุทธ หลักอนัตตาก็รวมกะพระเจ้าได้ ถ้าว่าพระเจ้าก็คือเจ้าแห่งธรรมชาติ อนัตตาก็คือกำเนิดธรรมชาติ ก็เข้ากันได้รวมเป็นหนึ่ง เหมือนดังที่พวกนักฟิสิกส์เขาก็กำลังรวมแรง๔แรงเข้าด้วยกันเรียกกว่า unification theory ซึ่งใกล้สำเร็จมากแล้ว ว่าไปแล้วแรงรวมนี้แหละก็ด้านรูปธรรม ด้านนามธรรมก็คือจิตรวมแห่งพระเจ้าและอนัตตาที่ซึ่งกำลังรอคอยการรวมกันอยู่ จากนั้นรูปกับนามก็อาจรวมกันอีกทีก็เป็นได้

.

ศาสนานี้อาจกลายเป็นศาสนาใหม่สำหรับผู้มีจิตสากล ไม่ลำเอียง รวมถึงพวกเอเทียสก็น่าจะพอยอมรับได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)