จินตวิศวกร -Imagineer บุกเบิก จาก ดร.ดนัย เทียนพุฒ


ในครั้งแรก ที่ผมรู้จักคำนี้ Imagineer ภาษาไทยผมใช้ว่า "จินตวิศวกร" ก็ตอนไป Disneyland ที่ California แม้ว่าก่อนหน้านั้นได้สัมผัสที่ Paris มาก่อนแล้วก็ตาม

จินตวิศวกร เป็นคำที่มาจาก Imagination +Engineering = Imagineering

คือ งานด้าน "จินตวิศวการ (Imagineering) มีทั้งจินตนาการ และการออกแบบสิ่งที่เป็น ธีมปาร์ค และเครื่องเล่นในสวนสนุก และคนที่ทำงานด้านนี้ เรียกว่า "จินตวิศวกร (Imagineer)"

ตำแหน่งของเหล่า จินตวิศวกร นี้ ทำงานทั้งด้าน การออกแบบเครื่องเล่น และสร้างจินตนาการให้ไปไกลสุดที่มนุษย์อยากได้ ใน "ความสนุก+ความตื่นเต้นเร้าใจ+ความกลัวสุด ๆ แต่ไม่เป็นความเสี่ยง" นั่นคืองานของเขา

ทุกท่านจะพบกับ Theme park พร้อมเครื่องเล่นที่เร้าใจ อาทิ ตึกนรก ท่องใต้สมุทร มัมมี่ Mountain Space ฯลฯ

หลังจากนั้น เมื่อผู้เขียนบรรยายเรื่อง คิดสร้่างสรรค์เชิงนวัตกรรม (InnoCreative) ก็แนะนำวิธีการคิดแบบจินตวิศวกร กับอีกแนวคิดคือ ผู้ออกแบบและการสร้างความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งผู้เขียนเรียกว่า "จินตวิศวกรความรู้ -Knowledge Imagineer"

และใช้เรื่องมาหลายปี ในหนังสือ ทั้งด้านการบริหาร HR เช่น บริหารคนในทศวรรษหน้า และ หนังสือไอเดียและนวัตกรรมในธุรกิจ

เนื่องจากในหลายปีที่ผ่านมา (2554) ได้ไปจุดประกายให้กับ .ท่าน รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล ผอ.หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการความรู้) หรือ ปริญญาโท KM ของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต ว่า ทิศทางใหม่ของหลักสูตร น่าจะนำ Imagineer ไปใช้เป็น ชื่อ หรือ โมเดลในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเมื่อ เร็ว ๆ นี้ท่าน ผอ.โครงการฯ ได้พัฒนาแนวคิดเป็นที่เรียบร้อย สำหรับหลักสูตร ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต และคงอนุมัติเป็นทางการอีกไม่นานเพื่อรับนักศึกษาในด้านนี้ (อาจไม่ตรงกับหลักสูตรและสถาบันในต่างประเทศ ที่เปิดสอนด้าน Imagineering)

จึงมีเรื่องราวที่น่าสนใจและจะมาเล่าต่อ เกี่ยวกับ Imagineer หรือ จินตวิศวกร ในบทความที่เจาะลึกมากขึ้นครับ


ดร.ดนัย เทียนพุฒ

รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา

กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า

www.drdanai.blogspot.com

www.facebook.com/Strategy.th

โทร 0818338505
email: [email protected]

Line ID: thailand081


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จินตวิศวองค์กรความเห็น (0)