อดีตสอนบทเรียนอะไรด้านความเป็นผู้นำ

อดีตสอนบทเรียนอะไรด้านความเป็นผู้นำ

โลกที่มีนัยสำคัญคือโลกที่มีชีวิตชีวา สิ่งที่ต้องทำคือ นำชีวิตมาสู่โลก และหนทางเดียวที่จะทำได้ก็โดยการค้นหาเรื่องราวในตัวของเราเองว่า

..ขีวิตของเราอยู่ที่ไหน และทำให้ตัวเรามีชีวิตชีวา

คนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้น นั้นก่อให้เกิดพลังในตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัย แล้วใช้พลังในตัวนั้น ฆ่า อีโก้ หรือ อัตตา

และคนที่มาช่วยเหลือ คือ คนที่มาแนะให้ท่านเห็นหนทางสู่ความจริง

เมื่อคนเราเข้าสู่ช่วงชีวิตของการทำงาน การเลือกอาชีพของเรา คือ การเลือกโมเดลรูปแบบหนึ่ง

ในขณะที่ชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้สร้างรูปลักษณ์ให้ตัวเรา

ภารกิจสุดท้าย ท่านจะต้องทำด้วยตัวเองในการค้นพบหนทาง

ของตัวท่านนั่นคือ …ความเป็นผู้นำ หรือ วีรบุรุษ จึงอยู่ในตัวเรา


อริสโตเติลเตือน อเล็กซานเดอร์ ไว้ว่า สิ่งสำคัญสำหรับผู้นำคือ การเอาชนะตนเองยิ่งกว่าการเอาชนะผู้อื่น
โสคราตีส ชี้แนะ ซีโนฟอน ว่า เมื่อถึงเวลาที่เลือกผู้นำ ผู้คนมักจะมองหาคนที่อึกอักลังเลมากที่สุด มิใช่คนที่กระเหี้ยนกระหือ ที่จะได้ตำแหน่ง

อ้างจาก
1.Campbell,J.(1993). The Hero with a Thousand Faces.
2.Campbell,J. & Moyers.(2008). The Power of Myth. แปลโดย บารมี บุญทรง.(2551). พลานุภาพแห่ง

เทพปกรณัม.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Strategic Leadershipความเห็น (0)