ป่าไทยไม่มีหิมะ (ทำไมนักวิชาการน้ำไทยโง่ ๑)

นักธรรมชาติวิทยา รัฐบาล กรมป่าไม้ รายการทอทัด ต่างมีจิตสำนึกสูงให้ถนอมรักษาป่าต้นน้ำ เขาสูง แต่เราคิดตรงข้ามว่าให้ถางให้เตียนโล่ง...แล้วปลูกพืชรากเยอะตื้นลงไปแทน เช่น ไผ่ ตะขบ(ล่อนกได้ด้วย) กล้วย มะกอ ...พืชใหญ่ๆ เช่น ตะเคียน มะค่า ประดู่ ที่มีอยู่รากมันลึก ไม่กระจายทำให้ไม่อุ้มน้ำนัก ฝนตกหนักทีก็ล้มทะลายลงมาทับบ้านคน ส่วนพืชรากเยอะตื้นจะอุ้มน้ำได้มาก เพราะดินต้นน้ำนั้นมันดินภูเขา หน้าดินตื้นมาก ประมาณ ๑ เมตรโดยเฉลี่ย ด้านล่างเป็นหิน พวกเราก็ไปเชื่อตามฝรั่งว่ามันเป็นป่าต้นน้ำ ต้องอนุรักษ์ไว้ตามทฤษฎีฝรั่ง แต่ของฝรั่งมันหิมะนะ หิมะมันคลุมหนาบนภูเขา แล้วค่อยๆละลายไหลรินลงมานานเดือน ส่วนของเราหน้าดินตื้น หน้าดินไม่มีหิมะ เข้าใจไหมจ๊ะ ..นี่แหละลอกฝรั่งทุกเรื่องตั้งแต่หมอยันวิศวะยันนักธรรมชาติ การศึกษา เฮ้อ เหนื่อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)