@ร่ายอารมณ์คนเกษียณ Counter ๑๖๖ วัน


@ร่ายอารมณ์คนเกษียณ Counter ๑๖๖ วัน

>อยู่อย่างช่าง กล้าคิด ไม่ปิดป้อง
ทุกอย่างพ้อง ต้องกัน จึงทันสมัย
เทคนิคเก่า เคล้าสนิท คิดวิจัย
บอกนิสัย นัยตา ว่ากว้างไกลฯ..”นายช่างใหญ่๕๙”
>> ขอให้ระลึกรู้และโชคดีในวันอังคาร ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ..

@อังคารรอม มองตาม ด้วยความรัก

ด้วยประจักษ์ ชัดแจ้ง ทุกแห่งหน

ความรักดี ชี้เห็น ความเป็นคน

อ่อนโยนชน คนดี ศักดิ์ศรีมนุษย์ฯ..”นายแคง คนโคกโพธิ์๕๙”

.. ขอพระอังคารมอบความรักแก่ท่าน ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ..

ภัทรพล คำสุวรรณ์ กำลังดู เส้นทางสายไหม ที่ บ้านสวนอย่างละมัย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

14 มีนาคม เวลา 22:57 น. · อำเภอสิชล, ประเทศไทย ·

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีคนใต้ความเห็น (2)

ร่ายทุกวัน วันละบท .. บ่นเป็นกลอน วันละบท (ฮา) วันจบหลักสูตรช่างใหญ่ ก็... ถอดบทเรียนตนเอง เย็บเล่มแจกคนรุ่นหลังนะคะ เชียร์ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อาจารย์ขจิตก็เชียร์อยู่ครับ