JJ16V3_4 เทคนิคการถอดบทเรียน เพียรพัฒนา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ใจสั่งมา

สำนึกศึกษาทั่วไป โดย อาจารย์ ดร.ไกรกร ให้ JJ มาช่วย บ้านเก่า มมส

ถอดบทเรียน เพียรพัฒนา

เดินไปข้างหน้า เพื่อเติบโต

เรียนรู้ จาก คลิป

หลักฐานเชิงประจักษ์ นำมาเล่า Story Telling เรื่องจริงด้วย Evidence Base

อย่าก่อเหตุ ใส่ไข่

ถอดบทเรียนกระบวนการ จาก รอง ผอ.ดร.ไกรกร

ร่วมจิตร รวมมิตร ร่วมพัฒนา

เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา

ความต้องการติดที่เสา

ความคาดหวัง เพื่อพัฒนา

การสะกัดถอดบทเรียน เครื่องมือที่สำคัญ ของ การจัดการความรู้ KM เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ LO

JJ๕๙ เรื่องเล่าชวนรู้ ( 170316 ณ มมส )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

ขอบพระคุณอาจารย์ ที่มาให้ความรู้ ครับ

เขียนเมื่อ 

ตามมาเรียนรู้ด้วยครับ

ผมไม่ทราบว่าอาจารย์ไปมหาสารคาม

วันก่อนไปที่พ่อครูบาฯ กับคุณแผ่นดินมาครับ