ความสงสัยเรื่อง สัตว์ควรได้รับความยุติธรรมในการวิจัยจากคนหรือไม่

๑๖.๑๐ น. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ยุติไปอีกหนึ่งวัน เหลือสัปดาห์หน้าอีก ๒ วัน ช่วงพักครึ่งบ่าย เพื่อนถามว่า กรณีทำวิจัยในสัตว์ เราไม่ต้องขออนุญาตหรือ? ผมตอบไปว่า หัวข้อที่เราอบรมคือจริยธรรมการวิจัยในคน ดังนั้น เรื่องสัตว์ไม่ได้กล่าวถึงกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมองจากมุมมองของศาสนาอย่างพุทธศาสนา พุทธศาสนาให้สัตว์มีอำนาจในชีวิตเหมือนกับคน การที่เพื่อนถามอย่างนั้น อาจเป็นคำถามเพราะความเห็นใจสัตว์ก็เป็นได้ ในฐานที่เรามีสถานะทางชีวิตที่เท่าเทียมกันคือ การเป็นเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตายเหมือนกัน

จริยธรรมการวิจัยในคนมีเรื่องของความยุติธรรมอยู่ด้วย อาจมีการตั้งคำถามในวงการวิจัยว่า เมื่อมองผ่านมุมมองของจริยธรรมว่าด้วยเรื่องสิทธิ์ในชีวิต สัตว์ควรได้รับความยุติธรรมในชีวิตหรือไม่

ช่วงท้ายของการอบรมวันนี้ ทางผู้จัดการขอความร่วมมือในการออกไปยืนแถวเพื่อเก็บภาพร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม ผมเห็นว่า ผู้เข้าอบรมที่เหลือในภาคบ่ายนั้นมีมากพอสมควร จึงไม่ได้อยู่ร่วมเก็บภาพด้วย...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอโห...มโนสาเร่ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ทุกข์

....สัตว์โลก โศกตรอมตรม..........ทุกข์ระทม น้ำมือใคร
ผู้ใด ก่อกรรมไว้......................โลกหมองไหม้ ทุกวารวัน


สมุทัย
....เหตุขาด รักเมตตา...............ใช่ดินฟ้า แกล้งเดียดฉันท์
โลภหลง โกรธเกลียดกัน.............นำโทษทัณฑ์ พาบรรลัย


นิโรธ
....รักตน รักผู้อื่น....................ชีพแช่มชื่น จิตแจ่มใส
รักสัตว์ รักพืชไพร....................ห้วยภูไศล รักดูแล


มรรค
....มั่นธรรม ชีพสัมมา.................เป็นมรรคา ฝ่ากระแส
โลกีย์ มิข้องแล้........................ผุดผ่องแท้ ทั้งกายใจ


* ด้วยผมเป็นคริสต์
อาจแปลความที่พุทธองค์ตรัสสอนไม่ตรงนัก
ผิดพลาด ขออภัยมา ณ ที่นี้ครับsr
IP: xxx.177.114.11
เขียนเมื่อ 

"...สิทธิ์ในชีวิต สัตว์ควรได้รับความยุติธรรมในชีวิตหรือไม่..."

Absolutely! We also have to look at 'WHO' we eat to sustain our lives.

Buddhist Siila #1: we should commit (ourselves) to learn (how) to refrain from 'taking life' is a middle ground. The question is then 'when is it necessary (to take life/to test on live animals -- knowing that suffering is evitable)?'

เขียนเมื่อ 

น่าจะมาจากความคิดที่ว่า สัตว์ทั้งหลายอาจไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของสัตว์ เราเป็นเจ้าของสัตว์ เพราะสัตว์คือสิ่งสร้างเพื่อมนุษย์ ดังนั้น เราสามารถจะทำอย่างไรกับสัตว์ก็ได้ แต่สัตว์บางจำพวกกลับได้รับความคุ้มครอง อาจไม่มีความยุติธรรมอย่างเสมอภาคกันจากมนุษย์ผู้เป็นแบบของพระเจ้า...เอเมน

ขอบคุณครับ

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/603504