ผลด้านลบของมาตรการ QE

่Jennita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มาตรการ QE ได้รับการยอมรับว่าช่วยทำให้ตลาดการเงินกลับเข้าสู่ภาวะปกติและลด tail risk ในระบบการเงินโลกได้ แต่ประสิทธิผลของมาตรการ QE ในการกระตุ้นเศรษฐกิจยังคงไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้มาตรการนี้ยาวนานเกินไป ได้แก่

1. ความเสี่ยงต่อการสะสมความไม่มีเสถียรภาพ

ในภาคการเงิน การที่ธนาคารกลางซื้อสินทรัพย์จำนวนมากและตรึงดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำเป็นเวลานาน อาจทำให้ราคาสินทรัพย์ในตลาดเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วจนเกินกว่าปัจจัยพื้นฐานและอาจเกิดภาวะฟองสบู่ได้ในสินทรัพย์บางประเภทนอกจากนี้

2. ลดแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง QE

เป็นมาตรการแก้ปัญหาในเชิงวัฏจักร (cyclical) แต่ต้นตอที่แท้จริงที่นำไปสู่วิกฤตเกิดจากปัญหาด้านโครงสร้างของภาคสถาบันการเงินซึ่งสะสมมายาวนาน นอกจากนี้การที่ธนาคารกลางประกันว่าจะเป็น lender of last resort ยังก่อให้เกิดปัญหา moral hazard และลดแรงจูงใจของภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะสถาบันการเงินในการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แท้จริง

3. ประสิทธิผลของนโยบายการเงินแบบปกติ

ลดลง QE ลดความสามารถของนโยบายการเงินแบบปกติในการยึดเหนี่ยวการคาดการณ์ราคา เนื่องจากการทำ QE เปรียบเสมือนการยกเลิกเป้าหมายเดิม เช่น เป้าหมายเงินเฟ้อ ที่เป็นหลักยึดของนโยบายการเงินแบบปกติ การที่สถาบันการเงินและนักลงทุนคุ้นเคยกับภาวะการเงินที่ผ่อนคลายพิเศษเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว การเปลี่ยน ผ่านกลับไปสู่นโยบายการเงินแบบปกติ อาจทำให้ตลาดสับสน ต่อการส่งสัญญาณของธนาคารกลาง ซึ่งอาจบั่นทอน ความสามารถของนโยบายอัตราดอกเบี้ยในการควบคุมภาวะการเงิน


ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_83.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน fn4613ความเห็น (0)