160307-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด P – Pendant & pendent & pending & pennant

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Pendant & pendent & pending & pennant สองคำแรก หลายครั้งแทนที่กันได้ในความหมายเดียวกัน

Pendant นาม (NOAD) สิ่งที่แขวนกับสร้อยคอ เป็นเครื่องประดับ จำพวก jewelry (US) = jewellery (UK)

หรือไฟส่องสว่างออกแบบให้ห้อยจากเพดาน

หรือส่วนของนาฬิกาพกที่ห้อย

หรือในการเดินเรือ เป็นเชือกขนาดสั้นห้อยจากส่วนยอดเสาใบเพื่อผูกรอก (tackle)

Pendent adj. (NOAD) บางสิ่งห้อยอยู่ pending lichens.

หรือ รออยู่ ยังไม่ตัดสินใจ The use of jurisdiction to decide pendent claims.

(WW) noun ไฟประดับห้อยจากเพดาน


Pending adj. (Chambers Dict.) สิ่งที่แขวนอยู่ ค้างอยู่ ยังไม่ตัดสินใจ หรือยังจัดการไม่เสร็จสมบูรณ์

(WW) ยังรอการสรุป หรือการยืนยัน เช่น Business still pending.

(ODE) ใกล้จะเกิดขึ้น หรือน่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่นาน (โดยเฉพาะบางสิ่งไม่ค่อยดี)

The pending lay-off of fifty staff.

(OALD เป็น Prep.) ใช้เป็นทางการ ขณะรอให้บางสิ่งเกิดขึ้น หรือจนกระทั่งบางสิ่งเกิดขึ้น

He was released on bail pending further inquiries.


Pennant นาม (CALD) ธงทำเป็นรูปสามเหลี่ยม แสดงว่าเป็นทีมหนึ่งที่เป็นผู้ชนะใน leagueของ baseball game.

Division winners meet in the final to decide the pennant.

(NOAD) เป็นอีกคำ ในด้านการเดินเรือ แทนกันได้กับ Pendant.

เป็นธงสามเหลี่ยม ขนาดยาว หรือที่มีหางเป็นแฉก (swallow-tailed flag)

ใช้โดยเฉพาะในการทหารเรือเพื่อแสดงหน่วยที่สังกัด เรียกอีกชื่อว่า pennon


ดูคำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)