จริง ๆ แล้ววันนี้ผู้เขียนติดเวรเที่ยง คาดว่าจะไม่ได้มาซะแล้ว แต่ใช้วิธีหักคอน้องอ๋งซังให้ช่วยอยู่เวรแทน แลกกับข้าวผัดฮ่องเต้ มื้อนี้ผู้เขียนเลยอดไม่ได้ลิ้มรสอาหารแต่อย่างใด !!

แต่บรรยากาศการนำเสนอวันนี้ก็เป็นไปอย่างรื่นรมย์ด้วยคุณอำนวยคนใหม่อีกคน คือ อ.ปลื้มจิต

 
สมาชิกชาว Patho OTOP2 ที่เข้าร่วมฟังในวันนี้

ระหว่างรอเวลา อ.มุกดาก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ใช้ช่วงโฆษณาด้วยค่าบริการกันเอง กันเอง ฟรี !! ตลอดรายการด้วยโครงการให้ความรู้ของฝ่ายอาชีวอนามัยโดยอ.สินีนาฏ ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้


อ.มุกดาและอ.ปลื้มจิต

ผู้เขียนคาดว่าจะได้เจอกับคุณเมตตา ผู้เขียนก็รอ ร้อ ร๊อ สอดส่ายสายตาเมียงมอง แต่ไม่ยักกะเจอกัน

วันนี้มีทีมนำเสนอผลงานถึง 6 ทีมด้วยกัน 


                          ใครเป็นใครกับผู้นำเสนอทั้ง 6 ท่าน
(พี่คม, พี่เพ็ญแข, พี่พินิจ, พี่เอื้อจิตร, พี่สมนึก และน้องโต)