ต้นไม้สวรรค์

มี ต้นอินทผาลัมอยู่ต้นหนึงปลูกอยู่ในเขตของบ้านหลังหนึงบริเวณบ้านของคนยากจน ที่อาศัยอยู่ติดกันบางครั้งเมื่อการเก็บผลอินทผลัมของมันกระเดนเข้าไปในบ้าน ของคนยากจนทำให้เด็กๆต้องมาคว้ากินกันแต่ผู้เป็นเจ้าของไม่พอใจบางที่ถึง กลับดึงเอาออกจากปากเด็กผู้ยากจนด้วยซ้ำจีงนำเรื่องนี้มาร้องเรียนต่อท่าน นบีซอลลออฮวาสัลลัมจึงเรียกเจ้าของต้นอินทผาลัมมาพบและสอบถามว่าเขาเต็มใจ มอบส่วนนี้แก่ท่านไหมเจ้าของสวนตอบปฎิเสธและบอกว่าเคยมีขอซื่อต้นไม่นี้แล้ว แต่เขาไม่ขายให้แพราะติดใจในรสชาติของมันเมื่อเจ้าของต้นอินทผาลัมหากผมซื่อ ต้นไม้นี้และมอบให้ท่านและมอบให้ท่านนบีผมจะได้รับต้นไม้จากสวรรค์ที่ท่านรอ ซุลสํญญาว่าจะให้เป็นการตอบแทนด้วยหริอป่าวชายผู้ันั่นจีงเรียกไปหาเจ้าของ สวนโดยพูดว่าขายต้นอินทผาลัมต้นนี้ให้แก่เราเถอะแก่เราเถอะจะให้ราคาเท่าไร ก็ได้เจ้าของตอบว่าแม้ท่านนบีสํญญาต้นไม้ในสวรรค์ให้แก่ฉันแล้วฉันยังไม่ยอม ให้เลยแม้ราคามากเพียงใดก็ตามเจ้าของส่วนตอบกลับว่าเราอาจจะขายมันแต่คงไม่ มีใครซื่อมั้นหรอกหากเราบอกราคาของมันชายคนนั้นตอบกลับว่าบอกราคามาเถอะเจ้า ของสวนตอบว่าราคาต้นนี้ท่านต้องเอาต้นอื่นมาและถึง 40 ต้นเราจึงจะขายให้ชายคนรับปากแต่ก่อนที่เขาจะจากไปเจ้าของส่วนยังยื่่นเงือน ไขอีกกว่าทั่ง 40 ต้นจะต้องอยู๋ในส่วนเดียวกันทั่งหมดน่ะโดยไม่รอช้าชายคนนั้นรีบตอบตกลงใน เวลาไม่นานชายคนนั้นก็สามารถหาต้นอินทผาลัม 40 ต้นที่อยู่ในสวนเดียวกันได้ท่านนบีซอลลอฮอาลัยฮีวาสัลลัมได้เรียกชายยากจนมา และมอบต้นอินทผาลัมนั่นให้แก่เรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)