ศึกษาศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านสารภี (ครั้งที่2) กลุ่ม4 หมู่เรียน57/42

วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ได้เดินทางไปศึกษาศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านสารภี

กิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านสารภี (ทำอะไร)


1.การเลี้ยงไก่ไข่ขังเดี่ยวกับต้นมะพร้าว กิจกรรมนี้เกิดจากแนวคิดของคุณสุชลในการใส่ปุ๋ย คอกให้กับต้นมะพร้าว แทนที่จะนำมูลไก่จากคอกไก่ไข่หลุมไปปุ๋ยให้ต้น มะพร้าว ก็มีการพัฒนาสร้างที่คอกเลี้ยงไก่ไข่ไว้บนต้นมะพร้าว ต้นละ 2 คอก คอกละ 1 ตัว ไก่ไข่ก็อยู่อย่างสบายพอควร เจริญเติบโตได้ดีออกไข่ ให้ทุกวันพร้อมถ่ายมูลทุกวัน เวลาไก่ถ่ายมูลออกมาก็จะหล่นลงไปที่โคนต้น มะพร้าว เป็นการใส่ปุ๋ยให้ต้นมะพร้าวทุกวัน มะพร้าวก็จะเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตได้ดี

วิธีทำ คุณสุชล จะใช้ไม้ต้นมะพร้าวเลื่อยเป็นไม้หน้า 3 นิ้ว ยาวประมาณ 80 ซม. จำนวน 2 อัน แล้วใช้ตะปูไม้หน้า 3 นิ้ว สูงจากโคนมะพร้าวประมาณ1.5 เมตร แล้ววางตะกร้าคอกไก่ทั้ง2 ข้าง ของไม้หน้า3 นิ้ว เลี้ยงไก่ไข่ครั้งละ1 ตัว โดยใช้ตะกร้าพลาสติก2 ใบ คว่ำเข้าหากัน เลี้ยงไก่ 1 ตัว ก็จะอยู่สบายแล้วที่สำคัญ อากาศจะถ่ายเทได้ดีด้านบนของตะกร้าเลี้ยงไก่ก็จะคลุมด้วยถุงพลาสติกป้องกันเวลาฝนตกหรือกันแสงแดด ทำให้ไก่ไข่อยู่แบบสบาย นำกระบอกใส่อาหารและใส่น้ำให้ไก่เก็บไข่ไก่ก็ให้อาหารให้น้ำไปพร้อมกัน

ผลที่ได้รับ

 • เป็นการเลี้ยงไก่ไข่ได้ผลผลิตไข่ไก่ที่คุณภาพดีไก่ไม่เครียดรับประทานแล้วมีความสุข
 • เป็นการให้ปุ๋ยกับต้นมะพร้าวได้ทุกวันทำให้ผลผลิตน้ำตาลมะพร้าวหรือผลมะพร้าวได้ดี
 • เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แบบพอเพียง


2.การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขังเดี่ยวในร่องน้ำสวนมะพร้าวความเป็นมากิจกรรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขังเดี่ยวในร่องน้ำในสวนมะพร้าว เป็นกิจกรรมที่สร้างวิถีธรรมชาติ ในการทำสวนมะพร้าวเพราะจังหวัดสมุทรสงครามจะมีสภาพดินเป็นดินเหนียว การระบายน้ำไม่ดี จึงต้องยกเป็นร่องปลูกมะพร้าว และก็จะมีร่องน้ำในสวนมะพร้าว ซึ่งจะมีน้ำไหลผ่านตลอดเวลาหรือมีน้ำขังในร่องสวน คุณสุชล ก็มองเห็นว่าจะมีกุ้งใหญ่เข้ามาเจริญเติบโตในร่องน้ำในสวนเป็นจำนวนมากแต่ไม่ค่อยได้ผลดีเพราะเวลา กุ้งจะโตกุ้งจะลอกคราบแล้วมันก็จะกินกันเองทำให้เกิดความสูญเสีย คุณสุชล จึงจับลูกกุ้งก้ามกรามในร่องสวนในเวลากลางคืนเพราะ จะจับง่ายเวลาน้ำแห้งใช้ไฟฉายส่องดูจะเห็นลูกกุ้งมีตาแดงตัวสีเหลืองก็จะจับแล้วเอามาเลี้ยงในกระชังหรือตะกร้าพลาสติกตาถี่หาซื้อได้จากร้าน ขายของ 20 บาท ซื้อมา 2 ตะกร้า แล้วคว่ำเข้าหากัน ใช้ขวดน้ำขนาด 1 ลิตร ขวดเปล่า ผู้ทำทุ่นลอยให้ตะกร้าจุ่มน้ำ 1 ลูก และอยู่บนน้ำ1 ลูก เจาะรูด้านบนตะกร้าลูกที่อยู่บนน้ำขนาดกว้าง 3X3 นิ้ว แล้วปล่อยกุ้งลงไปเลือกชุดละ 1 ตัว ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ในร่องน้ำ 1 ร่อง สามารถเลี้ยงกุ้งขังเดี่ยวได้20-50 กระชังแล้วแต่ความยาวของร่องน้ำในสวนมะพร้าว เลี้ยงไว้ประมาณ 6-7 เดือนก็จับขายได้ ราคากิโลกรัมละ 500-800 บาท ขนาดประมาณ 5-6 ตัว/กิโลกรัม กุ้งตัวละ 100-120 บาท ซึ่งก็สามารถทำรายได้ให้กับคนขยันอย่างคุณสุชล สุขเกษม ได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ของการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขังเดี่ยวในสวนมะพร้าว

 • จำนวนกุ้งที่เลี้ยงในแต่ละกระชังกุ้งจะเจริญเติบโตได้ดี และไม่ กินกันเองในเวลาที่กุ้งลอกคราบ เพราะมีตัวเดียว
 • เป็นการใช้พื้นที่ร่องน้ำในสวนมะพร้าวให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ
 • เป็นการสร้างรายได้ที่ดีสำหรับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว

3.การเลี้ยงไก่ไข่หลุม ซึ่งคุณสุชล ได้เดินทางไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงหมูหลุมแล้วนำมาประยุกต์เป็นไก่ไข่ วิธีทำคุณสุชล ได้นำโอ่งมาดัดแปลงเลี้ยงไก่หลุม ที่ก้นโอ่งคุณสุชลจะใช้แกลบดิบ หรือขุยมะพร้าว แห้งเทรองก้นบ่อหนาประมาณ 2 นิ้ว นำพันธุ์ไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้ 2 - 3 เดือน เมื่อลูกไก่โตก็จะปล่อยลงเลี้ยงคอกละ 10 -15 ตัว มีตาข่ายอวนเก่าปิดด้านบนปากโอ่ง ไม่ให้ไก่บินออกได้ ที่ถังให้อาหารและถังน้ำให้ไก่แขวนไว้ให้ไก่กินอาหารได้สะดวกทุก 1 เดือน จะใส่แกลบดิบหรือขุยมะพร้าวแห้งใส่ลงไปในคอกหนาประมาณ 2 - 3 นิ้ว ทำให้คอกสะอาดและเก็บมูลไก่ไข่ไว้ทำปุ๋ยหมักใส่ พืชผลการเกษตร

ผลที่ได้รับจากการเลี้ยงไก่ไข่หลุม

 • คุณสุชลจะได้ไข่ไก่รับประทานและจำหน่ายไข่ ไก่ได้ทุกวัน และพอไก่หมดไข่ก็จะได้ปุ๋ยหมักจากขี้ไก่อีก 100 -200 กก. ต่อคอก
 • คุณภาพของไก่ไข่ ก็จะมีสุขภาพดี ไข่ไก่ที่ได้ก็จะ ไม่มีความเครียด เป็นไข่ไก่ที่บริโภคแล้วไม่มีความเครียด ทำให้ผู้บริโภค อารมณ์แจ่มใส

4.การเลี้ยงเป็ดไข่หลุม คุณสุชล เห็นว่าการเลี้ยงเป็ดของชุมชน มีแหล่งอาหารสำหรับเลี้ยงเป็นอยู่มากมายและมีธรรมชาติที่เหมาะแก่การเลี้ยง เป็ดไข่ คือ เรามีร่องสวนที่มีน้ำไหลผ่าน มีจอกแหน ที่เกิดเองในร่องสวนที่ เป็นธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ มีสภาพที่เหมาะแก่การเลี้ยงเป็ดไข่ โดยคุณสุชลคิดว่าการเลี้ยงเป็ดแล้วได้ผลผลิตมากกว่าได้ไข่เป็ด เพียงแต่คุณสุชลนำ วิธีการเลี้ยงไก่ไข่หลุมมาประยุกต์เลี้ยงเป็ดไข่หลุมที่คอกเลี้ยงเช่นเดียวกัน กับการเลี้ยงไก่ไข่หลุม คือ ก่ออิฐฉาบปูนเป็นคอกสี่เหลี่ยมกว้างยาว 1.5X3 เมตร ลึกประมาณ 1-1.5 เมตร แต่จะเปิดช่องให้เป็ดลงเล่นน้ำในร่องสวนได้เพราะเป็นธรรมชาติของเป็ดที่ชอบเล่นน้ำ ที่ก้นบ่อ(คอกเป็ด) โรยพื้นคอกด้วยแกลบดินหรือขุยมะพร้าวเก็บขี้เป็ดไว้ทำปุ๋ยให้กับพืชหลัง เป็ดหมดไข่โดยจะโรยพื้นทุกๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 นิ้ว การให้อาหารเป็ดก็ให้อาหารไก่ไข่แทนกับการเลี้ยงด้วยพืชผักแทน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเลี้ยงเป็ดไข่หลุม

 • ทำให้มีไข่เป็ดรับประทานหรือขายได้ทุกวัน
 • ไข่เป็ดที่ได้จะเป็นไข่เป็ดปลอดสารพิษ
 • เป็นการเลี้ยงเป็ดให้อยู่อย่างมีความสุข ไข่ที่ได้มี สารสุข กินไข่เป็ดแล้วมีความสุข ไม่เครียด
 • ได้ขี้เป็ดทำปุ๋ยกับพืชผัก ไม้ผล เป็นการลด ต้นทุนในการทำการเกษตร และทำให้ดินปลูกพืชมีความอุดมสมบูรณ์ คนเลี้ยงเป็ดมีสุขภาพดี มีความสุข ตามวิถีที่เป็น
 • ผู้สร้างอาหารคุณภาพดีให้แก่ผู้บริโภค
 • เป็ดกินแหนในคลองเป็นอาหาร และมีกุ้ง ปลา เล็กๆ เป็นการลดต้นทุนด้านอาหารเป็ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พื่นที่ลงภูมิภาคตะวันตก (การลงชุมชนครั้งที่ 1) กลุ่ม4ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

นำเสนอได้ดีครับ

-สวัสดีครับ

-น่าสนใจแนวคิดการเกษตรดี ๆ เช่นนี้ครับ

-สำหรับการบันทึกเรื่องราว...บันทึกได้ละเอียดและให้ข้อมูลกับผู้อ่านได้มากทีเดียวครับ

-ขอบคุณครับ