160302-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด O – Oversight & omission / owing to

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Oversight & omission มีความหมายเกี่ยวข้องกัน แต่ผู้ใช้ช่างสังเกตจะเห็นความต่าง

ว่า oversight มักเกี่ยวกับความสะเพร่า และ omission อาจเป็นการกระทำ ทั้งตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ

Oversight นาม บกพร่องมิได้พิจารณาหรือสังเกต

Because of my oversight I never notice the landing.

ทำผิดพลาดเนื่องจากไม่ระมัดระวัง

Through oversight, I failed to date the check.

Omission นาม คำที่ใช้ทั่วไป แสดงนัย บางสิ่งที่ละเว้น ไม่ได้ทำ หรือละเลย

Lack of a signature is an omission on this check.


Owing to เป็นสำนวนวลีที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับ โปรดดู #597090 151106-3 due to

ว่าหมายถึง เนื่องมาจาก หรือ เพราะว่า = because of หรือ attributable to

Owing to the lateness of the bus we were unable to make connection with the train.

หลีกเลี่ยง ที่จะไม่เติม วลี the fact that เข้ากับ วลี owing to


ODE อ้างว่า การใช้ Due to ในความหมาย because of ถือว่าเป็นการใช้ไม่ถูกต้อง

โดยให้ความเห็นว่า Due เป็น adj. และไม่ควรใช้เป็น Prep.

และมักแนะนำให้ใช้แทนด้วยวลี Owing to

ดูคำย่อที่ #601860-END OF O-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)