ความดีลูกโซ่ ๐๓

Ibnu Ahmad
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Narrated Um Qais bint Mihsan:

I heard the Prophet (ﷺ) saying, "Treat with the Indian incense, for it has healing for seven diseases; it is to be sniffed by one having throat trouble, and to be put into one side of the mouth of one suffering from pleurisy." Once I went to Allah's Messenger (ﷺ) with a son of mine who would not eat any food, and the boy passed urine on him whereupon he asked for some water and sprinkled it over the place of urine. [1]

อ่านฮาดิษบทนี้แล้วน่าสนใจดี คิดถึงครูท่านหนึ่งที่เคยพูดถึงเรื่องการรักษาโรคแบบนาโน (สื่อถึงควัน) ... จากบริบทของตัวฮาดิษแล้วเข้าใจว่า เป็นการรับตัวยาเข้าทางจมูกไม่ใช่แบบสูบบุหรี่ตามที่ครูท่านเคยนำเสนอ

การสูบบุหรี่ ~ หายใจทางปาก [เกิดปัญหา]

การสูดดมกลิ่นกำยาน ~ หายใจทางจมูก

อัซตัฆฟิรุ้ลลอฮฺ วัลลอฮูอะลัม


[1] http://sunnah.com/bukhari/76/15

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Analogyความเห็น (0)