phon

ชื่อ นางสาวมยุรี ตู้บรรเทิง

ชื่อเล่น  ฝน

วันเกิด 2  พฤศจิกายน 2531

อายุ 18 ปี

ที่อยู่ 29  ถนนพิชัยเดชะ  ตำบลนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84120

โทรศัพท์มือถือ  0813960198

โทรศัพท์บ้าน  077-341507

อีเมลล์  [email protected]

             [email protected]