ห้องสมุดหลายๆ แห่ง พยายามปรับปรุงงานบริการของตนให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยมากมักจะเป็นงานบริการที่พัฒนามาจากการเรียนรู้พฤติกรรมและปัญหาการใช้ห้องสมุดของผู้ใช้บริการ งานบริการส่วนใหญ่จึงเป็นบริการพื้นฐานทั่วไปที่ห้องสมุดแต่ละแห่งควรจะมี

     เอ....บรรณารักษ์ชักอยากจะทราบซะแล้วสิว่า ถ้าหากไม่ใช่บริการธรรมดาๆ ทั่วไปแล้ว ผู้ใช้บริการอย่างคุณ อยากจะเห็นบริการใหม่ๆ ทันสมัย ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้แก่ผู้ใช้อย่างไรบ้าง.......อยากทราบจากใจจริงค่ะ

    เสนอความคิดเห็นวันนี้ รับทันที "น้ำใจงามๆ" จากบรรณารักษ์แดนไกลเชียวนะคะ :-)

Librarian-C