160222-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด N – Never & ever / -ness

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Never & ever

Never adv. หมายถึง ไม่มีเลย ไม่เคย ไม่เป็นอันขาด

I will never learn to keep quiet. Never mind, I’ll help you.

ตามปกติ ใช้ never นำหน้ากริยาหลักในประโยค

He never tells me where he is going.

แต่ถ้า กริยาหลัก คือ คือ is/am/are/was/were ให้ใช้ never ตามหลังโดยตรง

He is never here before 8 p.m.

เมื่อใช้ never ในประโยคหนึ่ง อย่าใช้ not ร่วมด้วย

You should never give up studying.

เมื่อใช้ not ในประโยคหนึ่ง อย่าใช้ never ร่วมด้วย ให้ใช้ ever แทน

You should not ever give up studying.

Ever adv. มีความหมายตรงกันข้ามอย่างแท้จริงกับ never

Ever since then, I have been careful.

He is ever alert to the needs of others.

ควรเลือกใช้ Ever มากกว่า never ในถ้อยแถลงที่เป็นการปฏิเสธ

Nobody ever (มิใช่ never) said that to me before.

ควรที่จะเลือกใช้ ever ด้วยเช่นกัน เป็นทางเลือกในประโยคปฏิเสธ

I refuse to help him, not then or ever.

ในทางตรงข้าม

ควรที่จะเลือกใช้ never เป็นทางเลือกในประโยค ตอบรับ = affirmative

Seldom or never (มิใช่ ever) have I seen anything like this.

ถ้ามีการใช้ If นำหน้า อาจเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องทั้งสองคำ

If ever I see you again.’ หรือ ‘If I never see you again.’

(อ้างอิง CALD)

-ness คำต่อท้าย = suffix ใช้เติมท้ายคำคุณศัพท์ = adj. เปลี่ยนให้เป็นคำ นาม

เมื่อใดที่เติมท้าย -ness กับคำที่ลงท้าย ด้วย n อยู่แล้ว ต้องสะกดด้วย n สองตัว

เช่น clean = cleanness,

open = openness,

และ sudden = suddenness.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (1)

sr
IP: xxx.238.128.62
เขียนเมื่อ 

I hear this a lot : "I will never ever do that (again)" ;-)

Informally, it means "I will not (for)ever do that".