160212-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด M – Might & could / minimal & minimum / mischievous / mitigate & militate

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Might & could มีการใช้ในท้องถิ่นอเมริกัน บางแห่ง ในประโยคเช่น

I might could pick up some pizza on the way to the party.

แต่การใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐาน ทั้ง might และ could ไม่ควรใช้ร่วมกัน


Minimal & minimum ทั้งสองคำมิได้หมายถึง เพียงเล็กน้อย หรือไม่มาก

หากหมายถึง น้อยที่สุดที่เป็นไปได้

Minimal เป็น adj. หมายถึง จำนวนน้อยที่สุด เป็นไปได้น้อยที่สุด

He secured a loan at a minimal rate of interest.

A minimal charge for the service.

Minimum จำนวนน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เป็น นาม ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของการใช้

แต่เมื่อใช้เป็น adj. จะมีความหมายเช่นเดียวกับ minimal

Wage increases are being kept to a minimum because of the recession.

We need a minimum of ten people to play this game.


Mischievous เป็น adj. คำสามพยางค์ ใช้เป็นทางการ

หมายถึง มีหรือกล่าวถึง พฤติกรรม ค่อนข้างไม่ดี แต่ไม่มีประสงค์จะให้เกิดเสียหายร้ายแรง

ระวังการออกเสียงที่ถูกต้องคือ ‘MISS-chuh-vuss’ ไม่ใช่ ‘miss-CHEE-vee-uss’


Mitigate & militate กริยา ที่มักสับสนจากรูปที่คล้ายกัน แต่ความหมายต่าง

Everything militated in his favor because of mitigating circumstances in his background.

Mitigate มีรากจาก adj. Latin หมายถึง mild = อ่อน

หมายถึง ทำให้บางสิ่ง (ที่ไม่ดีอยู่นั้น) เบาลง อ่อนลง

Because the culprit readily confessed his guilt, the judge mitigated the sentence.

He would have faced a prison sentence but for mitigating circumstances.

Militate มีรากจาก กริยา Latin หมายถึง เข้าเป็นทหาร

มีนัยของการต่อสู้ด้วยพลังที่มีอิทธิพลต่อบางสิ่ง

ใช้ในประโยคที่เป็นการต่อต้านเสมอ หมายถึง ปัจจัยที่มีพลังในการป้องกัน เช่น

Laws that mitigate against personal freedoms.

These fundamental differences will militate against the two communities coming together.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)