160207-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด M – Martyr & victim / mass

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Martyr & victim

Martyr หมายถึง บางคน ก. ยินดีที่จะทนทุกข์ พลีชีพ เพราะความเชื่อหรือตามทัศนคติ

ข. ถูกทรมานหรือพลีชีพเพราะหลักการของเขา หรือไม่ยอมเลิกจาก ศรัทธาความเชื่อถือ

She fought against racism all her life and died a martyr to the cause.

มีการใช้ขยายความหมายมากเกินไป ถึงใครก็ตามที่ยอมทนทรมานหรือลำบาก

หรือเพื่อเรียกร้องความสนใจโดยแสร้งว่าเจ็บปวดหรือสูญเสีย

She wanted to play the martyr.

คนที่อุทิศตนเพื่อบางสิ่ง ยอมสละทั้งความสุขและทรัพย์สิน อาจเรียกว่าเป็น Martyr

She was martyred to her faith.

He lived his adult life as a martyr to the cause of equal rights for everyone.

สำหรับพ่อแม่ที่อยู่บ้านดูแลลูกๆ แทนที่จะออกไปสังสรรค์เล่นไพ่หรือเข้าสังคม

ถือเป็นบางสิ่ง ที่ยังไม่ถึงขั้นเป็น martyr

Victim หมายถึง ผู้ที่ได้รับทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือจากเหตุร้าย

หรือจากการคดโกงหรือหลอกลวง ของคนอื่น

The hospital is filled with accident victims.

The victim of a hoax.

Many streams have fallen victim to the recent drought.


Mass เป็น adj. นำหน้านาม = มีผลต่อหรือเกี่ยวกับ จำนวนมาก เช่น

Weapon of mass destruction.

Mass starvation.

A mass murderer.

เป็น นาม = จำนวนมากของบางสิ่งที่ไม่มีรูปร่างแน่นอน หรือเป็นก้อนแข็ง

The explosion reduced the church to a mass of rubble.

The sauce was now a sticky mass at the bottom of the pan.

เป็น นาม พิธีกรรมทางศาสนาของโบสถ์คริสต์ หรือกลุ่มคนธรรมดาในสังคม

There was a Mass and the whole family was supposed to go.

He was popular with the aristocracy but failed to win the support of the mass.

เป็น นาม ในวิชาฟิสิกส์ จำนวนของสสารในวัตถุแข็งใดๆ หรือในปริมาตรใดๆของของเหลวหรือก๊าซ

The acceleration of a body equals the force exerted on it divided by its mass.

บ่อยครั้งคนหนุ่มสาวใช้ mass ในความหมายที่น่าจะใช้ many หรือแม้แต่ a lot of แทนได้

เป็นพหูพจน์ masses ใช้ส่วนมากในอังกฤษ ไม่เป็นทางการ หมายถึง a lot

There were masses of people in town today.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)