160205-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด M – Magic & magical

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Magic & magical

Magic นาม เป็นการทำให้เกิดผลได้ ด้วยอิทธิพลของสิ่งลึกลับหรืออำนาจที่ไม่อาจอธิบายได้

เกี่ยวข้องกับการควบคุมของบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนตร์ของสิ่งที่เหนือธรรมชาติและพลังของธรรมชาติ

ในมุมมองของความหมายนี้ ดูเหมือน เป็นการใช้ magic อย่างหยาบๆ

ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น อาจถือได้ว่าเป็น สิ่งผิดปกติ ได้ผลดี หรือน่าตื่นเต้น

His piano playing was magic.

When she smiled, the effect was magic.

ตัวอย่างข้างต้น เป็นการใช้คำที่มีพลังเต็มเปี่ยมนั้น ในทางที่ไม่ถูกต้อง

Magical เป็น adj. มีความหมายเหมือน magic เมื่อใช้เป็น adj. เช่นกันว่า

มี หรือใช้ หรือมีลักษณะ ของพลังเหนือธรรมชาติ เช่น “a magical spell

ซึ่งเป็นความหมายที่เกินจริงเช่นกัน

The lovers spent a magical (หรือ magic) night.

This baritone has a magic (หรือ magical) range to his voice.

เป็นอีกตัวอย่าง ที่เน้นให้ความสำคัญมากเกิน


คำแนะนำ คือใช้ทั้งสองคำ ให้น้อยที่สุด

และเมื่อใช้ ควรจัดวาง magic ให้อยู่หน้าติดคำที่ขยาย เช่น ‘magic number’ ‘magic square’ ‘magic lantern’ ‘magic artistry’

ถ้าหากไม่สามารถทำได้ ให้ใช้ magical.

ในอังกฤษ ใช้ไม่เป็นทางการ magic หมายถึง ดียิ่ง น่าสนุก = ‘What was the trip like?’ ‘Magic.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)