มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (โปรดอ่านอีกสักสองครั้ง)

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป็นวลีที่ยืมมาจากวาทะของพลเอก ยงยุทธฯ (โดยไม่ให้เครดิท)

มั่นคง....คือเอาทหารเป็นหลัก เป็นตัวตั้ง ทั้งที่ทหารไทยนายพลอ้วนถ้วนหน้า แล้วจะไปรบกะใครให้มั่นคงได้

มั่งคั่ง.....เศรษฐกิจรายได้ ๗๐ ปซ. อยู่ในมือต่างชาติ อีก ๒๐ ปซ. อยู่ในมือ๑๒ ตระกูล คำนวณให้ดีด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐานจะเห็นว่าไทยเรา “จน” ที่สุดในโลก แล้วยังสะเออะ อยากจะกระโดดจากรายได้ “ระดับกลาง” ไปเป็นระดับสูง ไม่รู้ศึกรู้ษากันบ้างเลย ไอ้พวก ศ. ดร. เศษกระดาษ ในม.วิจัยไทย

.

ยั่งยืน....ส่งเสริมให้ไอ้พวกนายทุนต่างชาติมาปล่อยน้ำเสียถล่มทะลายสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนหายหด แล้วมันจะยั่งยืนได้อย่างไร ปลาทูเคยเต็มอ่าวไทยวันนี้ต้องไปหาจับเอาจากทะเลเพื่อนบ้าน โดนอียูมันแหลอกแดกซัดเอาอีกก็ยังไม่เข้าใจ

----------------------------------------------------------------คนถางทาง กพ.๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)