ครอบครัวตึ๋งหนืด <๔๗> renew บัตรเครดิตให้เป็นบัตร ATM โดยยังไม่เสียค่าธรรมเนียมเปิดบัตร

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประหยัดเงินได้ 500 บาท ในปีที่ ๑ และ 300 บาทในปีที่ ๒

เคยมีบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย..๓ ใบ ด้วยกัน ทุกใบพ่วงเป็น ATM และใช้ฟรีมาตลอด..พอถึงต้นปี 2557 ธนาคารแจ้งว่าจะคิดค่าธรรมเนียมการใช้ ATM เลยยกเลิก ATM ๒ ใบ แต่ยังคงสถานะบัตรเครดิตไว้ทั้งหมด (ผลพวงต่อมาคือ ต้องปิดบัญชี ๒ สาขาที่เหลือในพิษณุโลกไปด้วย)....โดยนำบัตรเครดิตทั้ง ๓ ใบ...มาพ่วงกับบัญชีออมทรัพย์สาขา 554 มน. เพื่อให้ตัดจ่าย 100% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

ปี 2559 มีเรื่องราวต้องใช้ ATM ที่กทม. เลยไปเปิดบัญชีใหม่ที่กรุงเทพ..สาขา 006 และขอให้ธนาคารพ่วงกับบัตรเครดิตใบที่ ๒ ให้เป็นเสมือน ATM พร้อมทั้งเปิด K-cyber ด้วย...ธนาคารก็ใจดียังไม่คิดค่า ATM เพราะอยู่กันคนละแผนก..เราก็สบายไป เพราะว่ายังไม่ต้องจ่ายค่า ATM

ซึ่งถ้าเราเปิด ATM ใบใหม่ เขาจะพ่วงประกันชีวิตด้วย ต้องเสียค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อปี...เป็นอันว่าประหยัดเงินได้ 500 บาทต่อปี..


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)