เกื้อหนุน ๔ ประการ เพื่อสุขสังคม

เกื้อหนุน ๔ ประการ เพื่อสุขสังคม

คนควรเกื้อหนุนต่อหมู่เหล่าตามลำดับความสามารถ ๔ อย่างคือ

  • เกื้อหนุนแรงงาน
  • เกื้อหนุนเงินทอง
  • เกื้อหนุนข้อมูลความรู้
  • เกื้อหนุนปัญญา

คนใดมีอะไรมากก็เกื้อหนุนผู้อื่นดังนั้น สังคมก็จะเจริญและสงบสุข

----ธรรมคนถางทาง ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)