ตื่นรู้ ดูตัว หัวใจงาม ตามทำดี


กิจกรรมบำบัดนั้นยากหากเรามิได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ...แล้วมาทบทวนอย่างใส่ใจ...ต่อด้วยการเปลี่ยนแปลงความดีงามในตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้มีสุขภาวะ...นี่คือการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีที่สุดในวันนี้ที่แม่นกและทีมงานสร้างแรงบันดาลใจให้นศ.และอจ.ขอบพระคุณอย่างปลื้มใจด้วยใจจริงครับผม Learning by Doing, Being, and Becoming Good Heart to Better Head to Great Hand

การเรียนรู้ผ่านการทำงานจิตอาสา (Work based Learning) ในวันที่ 19 ม.ค. ที่ผ่านมา นักกิจกรรมบำบัดทั้งอจ.กับนศ.ทุกท่านควรสร้างแรงบันดาลใจ เข้าใจ ใส่ใจ และรู้ใจในคุณค่าของการช่วยเหลือเด็กๆและแม่ๆด้วยทักษะเมตตา

คุณแม่นกและทีมสะท้อนให้เห็นคุณค่าของทักษะการเรียนรู้บูชาพระคุณครูด้วยกิจกรรมชวนร้องเพลงพระคุณที่สาม "พระคุณที่สาม ตามระลึกครู ผู้นำสติ พิเคราะห์ปัญญา พาทำความดี มีสุขทุกวัน" ประกอบกับทักษะการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรู้สู่การดูแลลูกและหลานๆที่มีภาวะสมองพิการ ซึ่งนศ.ไม่มีโอกาสได้รับรู้สึกนึกคิดจากการสอนของครูผ่านตำราในชั้นเรียนที่เป็นอยู่

ขอบพระคุณนศ.อจ.และคุณแม่คุณลูกกว่า 19 ชีวิตทีเพิ่งเข้าใจในการทำกิจกรรมรอบตัวให้มีความหมายต่อชีวิต...มิใช่ฝึกนั่ง แต่นั่งวาดรูป...มิใช่นวดปาก แต่ฝึกกลืนน้ำลายหายใจคล่องก่อนดูดเสมหะ...นั่งมายืนเต้นฟังเพลง...แม่กอดชวนผ่อนคลายหายเครียด...จิตอาสากิจกรรมบำบัด

และนี่คือเสียงสะท้อนความรู้สึกจากคุณแม่นกที่ถือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมบำบัดศึกษาในครั้งต่อไปคือ 16 ก.พ. ศกนี้

ขอบพระคุณข้อความของแม่นกด้วยความเคารพรักอย่างสูง

กิจกรรมบำบัด สำคัญกับลูกเรา ไฉนหรือ ?
(รับสมัครเข้าร่วมโครงการ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้
เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม

นั่นเป็นคำนิยามของ ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง ใน“หนังสือคู่มือกิจกรรมบำบัดที่บ้าน”
ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง เป็นคุณหมอผู้ศึกษาความรู้ ด้านกิจกรรมบำบัดโดยตรงจากประเทศออสเตรเลีย จึงขออาสาพาทีมอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลปีที่ 3 มาช่วยทำกิจกรรมบำบัดให้แก่ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก

กิจกรรมบำบัด หมายความว่า การกระทำเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ และการเรียนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก โดยกระบวนการตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้เพื่อให้บุคคลดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพโดยการนำกิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเป็นวิธีการในการบำบัด (ขอบพระคุณที่มา คู่มือกิจกรรมบำบัดที่บ้าน โดยดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง)

พวกเราก็เป็นกลุ่มคนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจในการทำกิจกรรมบำบัดเพื่อลูก สักเท่าไหร่ เพราะเห็นว่า สิ่งที่มีอยู่ ทั้งกายภาพบำบัด ทั้งนวดไทย ทั้งศาสตร์จากญี่ปุ่น ก็เพียงพอแล้ว แต่ที่ไหนได้ มันมีความสำคัญในชีวิตของลูกอย่างมากโดยทีเดียว เราไม่รู้ว่าการกลืนที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ไม่รู้ว่าเมื่อลูกตัวลายเนื่องจากขาดออกซิเจน ต้องทำอย่างไร เป็นต้น จึงทำให้รู้สึก ตื่นตา ตื่นใจกับความรู้ใหม่ที่เราต้องเรียนรู้อย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ

งานวันนั้น มีทั้งทีมคณะอาจารย์ถึง 26 คน ประกอบไปด้วย
นักศึกษาไทย 19 คน นักศึกษาฟิปปินส์ 4 คน อาจารย์ผู้ชำนาญการ 3 คน
และทีมครอบครัวที่มีลูกพิการ 13 ครอบครัว

จึงไม่สามารถจัดสถานที่ที่บ้านแม่นกได้ เพราะทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ กว่า 50 ชีวิต เราจึงย้ายไปจัดที่ โบสถ์คริสติน่า วัดคาทอลิก นนทบุรี แทน

ภายในงานมีความรู้อัดแน่นไปหมด ทำให้พวกเรารู้ว่า การทำกิจกรรมบำบัด เพื่ออะไร??? โดยมีเป้าหมายที่ต้องการแก้ปัญหาโดยตรง เช่น ลูกหินฝึกกิจกรรมบำบัดเน้นการกลืน การหายใจด้วยตัวเอง ไม่คอยรู้มาก่อนเลยว่า ลูกหินหายใจผิด ทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายนั้นเอง และเห็นลูกอ้าปากหายใจบ่อย เมื่อเห็นเป้าหมายของลูกหินก็คิดว่า ตายละ !!!! ทำไมเราช่างไม่รู้เลย ปล่อยให้ลูกหายใจทางปากมาตั้งนาน และไม่ได้สนใจและพยายามทำให้ลูกหายใจทางจมูกเลย แต่พอหลังจากได้เรียนรู้ วิถีชีวิตก็เปลี่ยนไป เค้าหายใจทางจมูกได้มากขึ้น และเดี๋ยวนี้เมื่อไหร่ที่ลูกมีการหายใจทางปาก แม่นกกับน้าจิตรก็จัดการทุกอย่างตามที่เรียนมา ใช้ในชีวิตประจำวันเลยทันที จากความรู้ในกิจกรรมบำบัด

เราลองมาดูเป้าหมายของเด็กแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร
น้องชมพู่ : อยากให้น้องนั่งกินข้าวได้
น้องสตางค์ : อยากให้น้องนั่งได้
น้องไฟท์ : ให้น้องใช้มือซ้ายเล่นของเล่น
น้องมาร์ค : อยากให้น้องลดอารมณ์โกรธของตัวเองได้
น้องแพรวา : อยากจดจ่อให้วาดรูปได้นานขึ้น
น้องอุ้มบุญ : อยากให้น้องเดิน ยืน ได้
น้องม่วย : อยากให้น้องนั่งเล่นได้
น้องพอช : อยากให้น้องนั่งได้
น้องลูกหิน อยากให้สามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง
น้องบอล : อยากให้ลดพฤติกรรมต่อต้านลง
น้องเก่ง : อยากให้นั่งเล่นของที่มีเสียง มองตามได้
น้องเมล่อน : อยากให้เล่นตอนกลางวันมากขึ้น
น้องวิว อยากให้มีการสบตา และมีการนั่งมากขึ้น

นี่คือเป้าหมายของเด็กแต่ละคนที่ถูกกำหนดขึ้นมา จากปัญหาที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ซึ่งเราจะหาทีมที่ไหนมาทำให้พวกเราได้ดีขนาดนี้

ศูนย์การเรียนบ้านแม่นก รู้มองเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับมากมาย และครั้งที่แล้ว มีครอบครัวหลายคนที่พลาดโอกาสที่ดี อาจจะป่วยบ้าง อาจจะไม่สะดวกมาบ้าง ตามที่ตกลงจะมาแล้วไม่ได้มีโอกาสมา ดังนั้นวันนี้ เราจึงมารับสมัครเพิ่มอีก 5 ครอบครัวเท่านั้นที่สามารถมาเรียนรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ฟรีตลอด เพียงแต่ต้องการครอบครัวที่อยากเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่เรียนไปใช้กับลูกของตัวเองให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากเดิม

สถานที่ : โบสถ์คริสติน่า วัดคาทอลิก นนทบุรี (ตามแผนที่ ที่แนบมาให้)
วันเวลา : วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00-16.00 น.
คณะทีมทำงาน : ทีมอาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง
และนักศึกษา จำนวน 26 คน
ค่าใช้จ่าย : ฟรีีตลอดงาน (เลี้ยงอาหารกลางวันทั้งเด็กและผู้ใหญ่)
การเตรียมตัว : นำยา ผ้าอ้อม อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว มาให้พร้อม
ติดต่อรับสมัคร : แม่นก 081-4327801

พวกเรา เพียงหวังให้เพื่อนร่วมทางเดินเดียวกัน ได้มีโอกาสที่ดีเหมือนพวกเราบ้างก็เท่านั้นเอง จึงมอบโอกาสที่ดีให้กับเพื่อนที่อยากเรียนรู้ เช่นเดียวกับเรา

หมายเลขบันทึก: 599864เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2016 03:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มกราคม 2016 03:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (5)

ขอบพระคุณมากครับคุณหยั่งราก ฝากใบ

กิจกรรมในวันนั้น มีความสุขจริงๆครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี