​คสช.! ระวัง!! คนตอมอำนาจทำเสีย

แม้มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ผลสำเร็จหรือล้มเหลว มันก็ย่อมพิสูจน์ตัวเองในที่สุด ผมเป็นห่วงว่าจะเข้าแนว พิษอำนาจเบ็ดเสร็จ ที่ว่า Absolute power corrupts absolutely (Lord Acton) เพราะเชื่อพวกตอมอำนาจ

คสช.! ระวัง!! คนตอมอำนาจทำเสีย

กรณี มวล. ตาม ข่าว , , ประกอบกับคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ที่ผมเชื่อถือ ทำให้ผมห่วงใยความสำเร็จในการเสี่ยงเข้ามาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาบ้านเมืองของ คสช. เพราะโดนคนตอมอำนาจ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ทำเสีย

แม้มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ผลสำเร็จหรือล้มเหลว มันก็ย่อมพิสูจน์ตัวเองในที่สุด ผมเป็นห่วงว่าจะเข้าแนว พิษอำนาจเบ็ดเสร็จ ที่ว่า Absolute power corrupts absolutely (Lord Acton) เพราะเชื่อพวกตอมอำนาจ

ดูข่าวทั้งสามข่าวนี้แล้ว ผมสงสัยว่า สตง. เขาทำงานกันอย่างไร

วิจารณ์ พานิช

๒๓ ม.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)