โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการและพระธรรมทูต) ประจำปีงบประมาณ 2559


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พระอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการและพระธรรมทูต) ประจำปีงบประมาณ 2559

ซึ่งงานฝึกอบรมและพัฒนา ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด จัดขึ้นโดยมีพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการและพระธรรมทูต) ในเขตปกครองคณะสงฆ์(ธรรมยุต) จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 รูป ในการนี้ พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงานถึงรายละเอียดของโครงการต่อประธานว่าการจัดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการและพระธรรมทูต) ประจำปีงบประมาณ 2559 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการบริหารจัดการสมัยใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเตรียมความพร้อมพระนักศึกษาในการเป็นพระสังฆาธิการและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทยของนักศึกษาบรรพชิต

3. เพื่อให้พระสังฆาธิการและพระนักศึกษาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

4. เพื่อให้พระสังฆาธิการเรียนรู้วิธีการนำความรู้ในการบริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาวัดด้วยการเรียนรู้จากวัดกรณีศึกษา

5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการอุดหนุนพระธรรมทูต

6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

7. เพื่อเป็นการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่ชุมชนกับการเรียนการสอนและการวิจัย

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก

1. พระราชวิสุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(ธรรมยุต)

2. พระครูโสภณธรรมรังสี เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์(ธรรมยุต)

3. พระมหาเฉลิมเกียรติ จิรวฑฺฒโน เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(ธรรมยุต)

4. นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

อนึ่งสำหรับ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นั้นได้ให้ความอนุเคราะห์อาคารและสถานที่ในการให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขยายห้องเรียนเปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยใช้ชื่อว่า "ห้องเรียนจังหวัดสุรินทร์"

หมายเลขบันทึก: 599549เขียนเมื่อ 15 มกราคม 2016 03:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มกราคม 2016 03:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี