160109-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด I – Infamous / infinite

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Infamous เป็น Adj. เกี่ยวข้องกับ infamy ที่เป็น นาม

หมายถึงเป็นที่รู้จักทั่วไป ในเรื่องไม่ดี หรือเลวร้าย

จึงใช้กับผู้มีความไม่ดีที่รู้จักทั่วไปเช่น Hitler หรือ Billy the Kid

A general who was infamous for his brutality.

An infamous war criminal.

มีการใช้คำนี้ในทางที่ดี เป็นเชิงตลกขบขัน ในสมัยเก่านานนับศตวรรษ

ในปัจจุบันน้อยคนเข้าใจความหมายนี้ จึงควรใช้กับความหมายที่ไม่ดีเท่านั้น

ความหมายของ infamous เหมือนกับ notorious ที่ควรใช้เฉพาะกับเรื่องไม่ดี เช่นกัน

He was a notorious drinker and womanizer.

A notorious gangster.

Scenes of horror and infamy.

One of history’s greatest infamies.

Infinite นาม หมายถึง ไม่มีที่สิ้นสุด สามารถต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

เป็นคำที่การใช้เกือบทั้งหมด เป็นการเปรียบเทียบเชิงอุปมา

สิ่งต่างๆ อาจเป็นสิ่งที่นับไม่ถ้วน = innumerable แต่ก็ไม่จำเป็นต้อง มีความ infinite

สิ่งที่มนุษย์ไม่อาจนับได้หมด แต่จำนวนที่มีอยู่จริง ก็ยังมีขีดจำกัด

ความหมายคร่าวๆของ infinite ที่ใช้กันคือ จำนวนที่มากอย่างยิ่ง

แต่บ่อยครั้งบางคนยังใช้คำนี้ เมื่อไม่ใส่ใจจะค้นหา จุดสุดท้ายของ ความมากมาย ที่เกี่ยวข้อง

God’s infinite wisdom.

The infinite number of stars in the universe.

He bathed the wound with infinite care.(สิ่งที่มนุษย์ไม่อาจนับได้หมด ก็ยังมีขีดจำกัดในจำนวนที่มีอยู่ - ยกเลิก)

(ความหมายคร่าวๆของ infinite ก็คือ จำนวนที่มากอย่างยิ่ง - ยกเลิก)

(แต่ยังตีความว่า ใช้คำนี้เพราะไม่ต้องการค้นหาจุดสุดท้ายของ ความมากมาย ที่เกี่ยวข้อง - ยกเลิก)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (2)

sr
IP: xxx.186.87.141
เขียนเมื่อ 

"...ความหมายคร่าวๆของ infinite ก็คือ จำนวนที่มากอย่างยิ่ง

แต่ยังตีความว่า ใช้คำนี้เพราะไม่ต้องการค้นหาจุดสุดท้ายของ ความมากมาย ที่เกี่ยวข้อง..."

In mathematics "infinite" has the meaning of "unlimited" or "no limit" (amount). That is no 'end/final point" or "endless". This is somewhat different from "not wanting to find 'end point'". ;-)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ทักท้วง ภาษาไทยอธิบายไม่ชัดเจน

ขอแก้ใหม่และคงข้อความเก่าไว้ ที่ด้านล่างเพื่อเปรียบเทียบ