อารยธรรมของโลกตะวันออกความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คิดถึงไตรภูมิพระร่วง และยูโทเปีย จังครับ
วรรณกรรม/วรรณดีสองเรื่อง ตะวันออกและตะวันตกที่เชื่อมโลกอุดมคติไว้อย่างละม้ายคล้ายคลึงกัน