ความเป็นเรา

ทุกๆวันที่เราลงมือไปแล้วนั่นแหละ คือชะตาชีวิตที่เราลงมือขีดให้ตัวเอง


ชะตาชีวิตเป็นตัวเราเองที่กำหนด
ความเป็นเราเกิดขึ้นจากที่เราลงมือทำ

ความคิดเป็นแค่ความอยากจะเป็น
ความอยากไม่เคยมีฤทธิ์เสกชะตาชีวิตได้

ทุกๆวันที่เราลงมือไปแล้วนั่นแหละ
คือชะตาชีวิตที่เราลงมือขีดให้ตัวเอง

กรรมดีที่ก่อผลบุญหนุนส่ง
กรรมไม่ดีที่ก่อผลลบ
ถ่วงชีวิต ถ่วงจิต ถ่วงใจ

บังเกิดขึ้นจากชะตา
ที่ในแต่ละวัน มือเราเองนั่นแหละ
ทำให้เกิดกับชีวิตเรา

เก็บตกความคิด

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน MJ learnความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

From the Tipitaka:

'I am the owner of my actions (kamma), heir to my actions, born of my actions, related through my actions, and have my actions as my arbitrator. Whatever I do, for good or for evil, to that will I fall heir'... [This is a fact that] one should reflect on often, whether one is a woman or a man, lay or ordained.. AN 5.57

เขียนเมื่อ 

เสมอเหมือนกล้าคิด กล้าทำและกล้ารับผิดชอบ...นั่นเองกระมังครับ

ขอบพระคุณครับ