การพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก (ภาคใต้) ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

วันนี้ (15 ธันวาคม 2558) ผมได้รับเกียรติจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมาบรรยยายพิเศษหัวข้อ "การพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ใน การสัมมนา “โอกาส ผลกระทบ และการปรับตัวสู่การเปิดเสรีทางการค้าในระดับท้องถิ่น" ที่โรงแรมธรรมริน จังหวัดตรัง ซึ่งผมได้พูดถึงประเด็นหลักในการเข้าสู่อาเซียนและยังได้ให้ทำ Workshop 3 เรื่องเกี่ยวกับโครงการที่จะทำและเสนอในท้องถิ่นและชุมชนที่จะทำและทำอยู่แล้วเพื่อให้โครงการสู่อาเซียนและจุดอ่อน จุดแข็งและวิธีที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ในท้องถิ่นให้ประสบความสำเร็จจะทำได้อย่างไร แต่ละกลุ่มมีข้อเสนอแนะแนวคิดดีที่ควรที่จะนำไปทำต่อได้ครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (2)

ทีมงาน chiraacademy

การสัมมนา “โอกาส ผลกระทบ และการปรับตัวสู่การเปิดเสรีทางการค้าในระดับท้องถิ่น” หัวข้อ การเสวนาเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก” กลุ่มภาคใต้

 • สวัสดีผู้นำกลุ่มภาคใต้ ดูรายชื่อแล้วเป็นเทศบาล อบต.และผู้นำท้องถิ่นทั้งท่านนายกฯและปลัดทุกท่าน
 • สิ่งที่ทำในวันนี้เป็นสิ่งที่ผมสะสมวิธีการ การเปลี่ยนแปลงไม่เฉพาะอาเซียน
 • การศึกษายุคต่อไปอยู่ในมือพวกเรา ต้องทำเรื่องทุนมนุษย์ อาเซียนเปิดโอกาสให้เราได้คิดกว้าง
 • ต้องสนใจเรื่องคน ผมหวังดีเรื่องทุนมนุษย์
 • ในเรื่องภูมิศาสตร์ในภาคใต้
 • ผมอยากกระเด้งไปสู่การค้นหาตัวเอง และทำ Workshop โลกเปลี่ยนแปลงเราต้องเข้า ASEAN และจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาด้วย
 • ต้องรู้เรื่องความสัมพันธ์ ความมั่นคง เพราะอาเซียนเป็น 3 แพ่ง ในบ้านมีหลายบ้าน เช่น สิงคโปร์ มีอะไร มีปัญหาอะไรในบ้าง ประเทศไทย มีประชากร 70 ล้านคน ยังไม่พึ่งตัวเอง เราต้องทำทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นเลิศ ต้องทำให้ประเทศไทยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นและเป็นระดับรากหญ้าให้ดีขึ้น อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
 • ถ้าเราจะพัฒนาท้องถิ่น มีไอเดียอะไรบ้าง ที่จะสร้างในท้องถิ่น ทำให้เกิดโครงการขึ้นมา
 • do what you know
 • ถ้าจะมีโครงการระดับท้องถิ่น ต้องทำอะไรที่จะทำให้ยั่งยืน

อ.พิชญ์ภูรี : อยากแลกเปลี่ยน ในวันนี้เป็นกระบวนการเพิ่มศักยภาพ การเข้าสู่ AEC ที่ท่านจะอยู่ร่วมกัน ขอแนะนำว่า อธิบาย คือขอให้มีแรงบันดาลใจ กรมเจรจาฯอยากให้มีกระบวนการคิดร่วมกัน เรื่องกระบวนการคิดเพื่อหาข้อมูลร่วมกัน สิ่งสำคัญคือทักษะ ประสบการณ์และความรู้ สิ่งที่ อ.จีระภาพรวมในแผนที่คือสิ่งที่ผู้นำต้องทำ อ.จีระเรียนทฤษฎีตัว T ทางกรมเจรจาฯต้องปรับตัวให้เหมือนตัวที กระบวนการคิดร่วมกัน

 • ต้องมีความรู้ ต้องเป็นทฤษฎีกระเด้งและกระโดดขึ้น และสามารถกลับไปใช้ต่อได้
 • วิทยากรมาให้ความรู้สามารถก่อเกิด กระตุ้นในความเป็นเลิศออกมา
 • 2R's มีแรงงานบันดาลใจ ต้องรู้ความจริง ถ้าวันนี้ดูเรื่อง AEC คือต้องเปิดประตู และต้องตรงประเด็น
 • Learning how to Learn ต้องมีวิธีการเรียนรู้ที่ดี สอนให้คิด มีวิธีการเรียน มีบรรยากาศการเรียนที่ดี มีการปะทะกันทางปัญญา ปะทะเสร็จก็ทำ ถ้าเจออุปสรรค อย่าตก ต้องใฝ่รู้
 • ต้องรอบรู้ กับการปะทะกับความจริง
 • บรรยากาศวันนี้คนที่รู้จริงคือ คุณ ผมมาสร้างกระบวนการให้กับคุณ คุณรู้ภาคใต้มากกว่าใคร ผมแค่มาดึงศักยภาพของคุณออกมา ถ้ายังมีไม่พอ ก็ต้องหาเพิ่มเติม
 • เรากำลังเข้าอาเซียน คนท้องถิ่นได้อะไร สิ่งที่ขาดคืออะไร ก็แก้ไขมันให้ได้ เช่น ภาษา เทคโนโลยี

อ.จีระ : ในตัวทุกคนมีความเป็นเลิศ ต้องรวมเป้าหมาย กระเด้ง อย่ากระจัดกระจาย เอาความเป็นเลิศมารวมกัน ทุกจังหวัด ต้องมีเครือข่ายร่วมกัน ต้องเอาความรู้ที่ได้ไปทำต่อ

ผมยังไม่หยุดการเรียนรู้ ต้องมีระบบความคิด คิดแบบวิทยาศาสตร์ มีเหตุและผล กระเด้งไปที่ความคิดสร้างสรรค์ กระเด้งไปสู่ความเป็นเลิศ

 • ถ้าจะพัฒนาคน ถ้าทำแค่เหมือนปลูกแตงกวา เพราะปลูกแค่ 3 เดือน เพราะการปลูกเรื่องคน ต้องปลูกทั้งชีวิต ทำตลอดชีวิต
 • ค้นหาตัวเอง รู้จักยกย่องตัวเอง และให้เกียรติคนอื่น เราต้องขึ้นบันได ฝึกคิด และใฝ่รู้
 • คิดให้เป็นและมีบรรยากาศที่ดี คิดให้เป็น ผมพูด 1 2 3 คุณต้องทำ 4 5 6
 • และจบไปแล้ว คุณต้องได้อะไรกลับไปบ้าง
 • การปรับตัวเข้าอาเซียน ว่าฉันขาดอะไร และต้องแก้มันให้ได้ ในเวลา 2 ชั่วโมงนี้ขอให้ใช้ ทฤษฏี 2R คือ ตรงประเด็นและมองความจริง
 • การพัฒนาคนเพื่อรองรับอาเซียน ต้องไปใน 3V ได้วิธีการและวิธีการคิด และคิดให้มันไกลและหลุดโลก คิดสร้างสรรค์ คิดออกนอกกล่อง
 • เกิดขึ้นแล้วในห้องแล้วคือความหลากหลาย เอาทุกอย่างมาเป็นความสามัคคีและคิดร่วมมือกัน ต้องพึ่งตัวเอง มีวัฒนธรรม มีวิถีชีวิต ไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเหลือ

อ.พิชญ์ภูรี : สิ่งกระบวนที่ อ.ให้คือ การผนวก การแชร์ การร่วมกันคิด ถ้าท่านเป็นผู้นำท้องถิ่นท่านจะทำอะไรบ้าง?

อ.จีระ : อยู่ที่ไหนเราก็ร่วมมือกันต่อได้ ผมมีแนว ก่อนทำ Workshop ให้มีการสรุปร่วมกัน ออกความเห็นร่วมกัน

 • ต้องการพูดหลักๆ เข้าอาเซียนคืออะไร?บ้าง

อ.จีระ : วัฒนธรรมเป็นทุนอันยิ่งใหญ่ของคนทางภาคใต้ เวลาเราสอนต้องสอนให้เป็นผู้ประกอบการ จะได้ทำเป็นอาชีพอิสระ

อ.พิชญ์ภูรี : คุณภาพคนในท้องถิ่น สุขภาพ กายภาพ ส่วนที่เป็นข้างใน ปัญญา รู้คิด สิ่งที่มองไม่เห็น ถ้ายังขาดคุณภาพจะทำอย่างไร ให้นำไปคิด เช่น ความพอเพียง และจะนำมาซึ่งความมั่นคง มีทรัพยากรมากมาย สังคมวัฒนธรรม

อ.จีระ : ดูจาก 3 V 's คือความหลากหลาย ทำให้เรามีพลังร่วมมือกัน ไปสู่ความคิดที่มันแตกต่าง สร้างสรรค์ คนในภาคเหนือมีมีความคิดสร้างสรรค์สูง แต่จะเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นมูลค่าได้อย่างไร ต้องมีจากปัญญาและสมอง ซึ่งคนไทยมีมาก แต่ยังไม่มีคนมากระตุ้นให้เกิดความเป็นเลิศ ค้นหาจุดแข็งในภาคใต้ให้ได้

อ.จีระ :ในโลกมีทรัพยากรอยู่ คนคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร ชุมชนและประเทศชาติ ผมอยากกระตุ้นให้คุณเป็นเลิศ

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน ไม่ใช่เงิน สิ่งของหรือเครื่องจักร แต่เป็นคน เช่น สิงคโปร์ หรืออิสราเอล

 • วันนี้ชุมชนต้องคิดกว้าง อย่าคิดเฉพาะชุมชนหรือตำบลของเราเท่านั้น ดูว่าอาเซียนทำอะไรบ้าง อย่าหยุดการเรียนรู้
 • เรากำลังอยู่ในโลกการเปลี่ยนแปลง ต้องคิดกว้าง สามารถ หาข้อมูลได้ทางอินเตอร์เน็ทได้ ใน www.chiraacademy.com
 • ถ้าเราจะพัฒนาคนเราจะทำให้ได้อย่างไร เราต้องร่วมกันมีเครือข่ายที่ดี
 • วัตถุประสงค์วันนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างท้องถิ่นกับเปิดเสรี ASEAN ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจหรือเพิ่มรายได้อาจหมายถึงสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง สุขภาพอนามัย การศึกษา และอื่นๆ
 • จะเสนอโครงการอะไรที่ ท้องถิ่นคิดได้ทำได้
 • กระตุ้นความเป็นเลิศให้ทุกท่านออกมา

อ.จีระ : สร้างแนวร่วม ร่วมกัน และแบ่ง เป็นคัสเตอร์ ในภาคทุกภาค และรวมตัวกันเพื่อเป็นคัสเตอร์ อยากให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อยากทราบว่าคุณคิดอย่างไร เกี่ยวกับโครงการ ที่จะทำ Workshop ในวันนี้ และนำไปพัฒนาในธุรกิจและกรมอื่นๆ และจะทำให้ทุกท่านได้แก่น

การพัฒนาคน ก็พัฒนาเรื่องการเกษตรด้วย ต้องลงทุนในการพัฒนาคนให้ต่อเนื่อง เป็นโอกาสที่จะสามารถรวมพลังกัน นี่เป็นพลังอันหนึ่งในวันนี้

การพัฒนาทุนมนุษย์ อยากให้ปรับทัศนคติ มองความร่วมมือ การยกย่องเพื่อนบ้าน มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

อ.จีระ : วิธีการเรียนรู้ในวันนี้ คือ เริ่มจาก 4L's โดยการกระตุ้นให้คุณคิด สิ่งที่เราได้ฟัง เราสามารถค้นหาในตัวเอง บรรยากาศการเรียน ไม่น่าเบื่อ , การปะทะกันทางปัญญา คือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความหลากหลายของคนในกลุ่มต้องมาเป็นพลังและความหลากหลาย และเปลี่ยนมาเป็นมูลค่าให้ได้ ภูมิปัญญาจะสร้างมูลค่าได้อย่างไร มีการบริหารจัดการ มี Teamwork มีภาษาที่ดี และค้นหาตัวเอง นั่นคือ ความใฝ่รู้

 • Learning Methodology มีวิธีการเรียนรู้ที่ดี
 • Learning Environment มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี
 • Learning Opportunities สร้างโอกาสจากการเรียนรู้ร่วมกัน
 • Learning Communities เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
 • อีกประเด็นคือ 2 R's คือ เราต้องรู้ความจริง ในอาเซียนคืออะไร อย่าเวอร์ รู้ความจริงในชุมชนของเรา ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงและการมีคุณค่าที่สูงขึ้น ลำดับความคิดให้เป็น Reality มองความจริง ,Relevance ตรงประเด็น
 • ประเด็นที่ 3 คือ มีความคิดใหม่ๆ ใน 3V's : Value Addedสร้างคุณค่า/มูลค่าเพิ่ม ,Value Creation สร้างคุณค่า/มูลค่าใหม่ ,Value Diversity สร้างคุณค่า/มูลค่าจากการ
 • ทำอย่างต่อเนื่อง เช่น ที่ผมทำที่ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามาต่อเนื่อง 4 ปี อย่าทำและขึ้นหิ้ง ต้องนำไปทำต่อ
 • สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้ C – U - V คือ Copy ทำตามอย่าง Understanding

บริหารความหลากหลาย

ใช้ความเข้าใจ ,Value Creation/Value added

สร้างมูลค่า/คุณค่าเพิ่ม

อ.พิชญ์ภูรี ความหลากหลาย คือมูลค่า และ ทฤษฎี ตัว T มีความลึก ในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น แต่ในทางแนวกว้างเรื่อง AEC เปิด ASEAN ซึ่งกว้างและเยอะมาก เลือกสิ่งที่มีประโยชน์และต่อเนื่องไปในอนาคต เสริมในสิ่งที่กรมฯทำ แล้วสรรหาความรู้ ไปในแนวนอน

อ.จีระ : บ้าน สิงคโปร์ อินโดฯ เป็นต้น คือตลาดของเรา ซึ่งเมื่อก่อน ตลาดปิด แต่ตอนนี้สามารถทำได้ สิ่งดีๆ อยู่ที่ชุมชน และขึ้นบันไดไปสู่ความเป็นเลิศ อย่ามีแค่มาตรฐานชุมชนอย่างเดียว แต่ต้องมีมาตรฐานโลกด้วย เชื่อมโยงในคัสเตอร์ และเชื่อมนักวิชาการ นักธุรกิจ ผู้ว่า นายอำเภอ มาร่วมกัน เพื่อทำงานร่วมกัน หากต้องการความช่วยเหลือสามารถ สร้างเครือข่ายร่วมกันกัน และต้องมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน ต้องมีศักดิ์ศรีเท่ากัน

อ.พิชญ์ภูรี : Learning how to learn : 8k's 5k's คือทุนพื้นฐานของคน ต้องมีในหลายเรื่องมาร่วมด้วย เช่น ต้องมี 4L's , 2r's เป็นต้น ซึ่งรวมอยู่ในตารางนี้ เกิดความคิดในการ turn idea into Action และการทำงานและในการคิดโครงการ อาจจะเกิดนวัตกรรมขึ้นมาได้ จะมีกรอบและมีความต่อเนื่องไปถึงความยั่งยืน เป็นการสร้างและเกิดแรงบันดาลใจ และจะมีองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องนี้

อ.จีระ: ความคิดแตกต่างกัน คือให้เกียรติกัน บางทีคนที่พูดน้อยอาจจะเก่งก็ได้

เราอยู่ยุคการเปลี่ยนแปลง เราต้องมีมาตรฐานที่เป็นเลิศ เราต้องปรับตัวเอง ลำดับแรกในการปรับตัวเรื่องคนในชุมชนคืออะไร ต้องตอบให้ได้จุดอ่อน คืออะไร จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ต้องมีการร่วมมือและแก้ไขในตนเอง ถามตัวเองว่าใน 4 วัน ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างศักยภาพของเรา เป้าหมายคืออะไร ค้นหาตัวเอง ศักดิ์ศรีในตัวเอง

 • เคยจัดมาหลายครั้ง อยากให้ไปติดตามดูในลิงก์ได้
 • 10 ประเด็นที่ต้องรู้จริง..เพื่อก้าวไปกับอาเซียนเสรี ข้อตกลงร่วมมือกัน เศรษฐกิจ และการค้า การลงทุน สังคมและวัฒนธรรม

ความมั่นคงทางการเมือง และสำคัญที่สุดจะเชื่อมโยงทั้ง 3 เรื่องเข้าด้วยกัน เรียกว่า “ASEAN

 • เสรี แปลว่า สินค้าและบริการที่ตกลงกันแล้ว จะไม่มีการกีดกัน ประเทศใดเก่งก็สามารถไปขายสินค้าหรือบริการในประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียนได้โดยไม่มีภาษีศุลกากร
 • แต่ขณะเดียวกัน.. ถ้าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนเก่งกว่าประเทศไทย เขาก็เข้ามาแข่งกับประเทศเราได้ ถ้าท้องถิ่นอ่อนแอ.. ธุรกิจบางอย่างก็จะหายไป
 • นอกจากนั้น.. ยังเปิดเสรีเรื่องการลงทุน เช่น ประเทศใดมีความสามารถในการระดมทุนการเงินมากกว่าประเทศอื่น ก็เข้าไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นได้ เช่น ถ้าสิงคโปร์มีทุนมากกว่าก็สามารถนำเงินมาลงทุนในประเทศไทยได้ เมื่อเห็นภาพดังกล่าวแล้ว..
  สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ ก็คือ ค้นหาตัวท่าน ยิ่งไปกว่านั้นยังเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศอาเซียนด้วย เช่น ถ้าคนไทยเก่งก็สามารถไปทำงานในอาเซียนได้ และคนมาเลเซียก็อาจจะมาทำงานแข่งกับคนไทยได้ คนไทยก็อาจจะตกงานได้ หากไม่พัฒนาทุนมนุษย์
 • ต้องคิด วิเคราะห์ว่าอะไรเกิดขึ้น เตรียมพร้อม และสำคัญที่สุดจะฉกฉวยโอกาส และหลีกเลี่ยงการคุกคามอย่างไร?
 • มีความมั่นใจว่าท้องถิ่นปรับตัวได้
 • มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง สร้างโอกาสและสร้างปรับตัวกับความเสี่ยงให้ได้
 • ก่อนที่จะมีอาเซียนเสรี ก็มีการเปิดประเทศที่กำหนดโดยองค์การการค้าระหว่างประเทศ (WTO) หรือการเซ็นสัญญาเปิดเขตการค้าเสรีเฉพาะ (FTA) เช่น ไทย – อินเดีย, ไทย – จีน มาแล้ว ซึ่งในอดีตจุดอ่อน ก็คือ รัฐบาลยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ทำให้ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นบางกลุ่มได้ แต่บางกลุ่มเสีย เช่น ผู้ส่งออกได้ แรงงานมีคุณภาพได้เพราะมีทักษะ และภาษาดีกว่า มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ธุรกิจเล็ก เช่น โชห่วย ต้องปิดตัวไป.. วันนี้จึงเป็นจุดที่สำคัญที่ได้มาแบ่งปันความรู้กัน
 • ในการปรับตัวของผู้นำท้องถิ่นในวันนี้ สิ่งแรกก็คือ เข้าใจ ศึกษาให้ถ่องแท้ โอกาสที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง อยู่ที่ว่าผู้นำจะฉกฉวยอย่างไร?
 • การปรับตัวที่สำคัญที่สุด ก็คือ เรื่องทัศนคติ คือ ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิม จะเป็นประเทศที่ต้องอยู่ร่วมกับประเทศอื่น ๆ อีก รวม 10 ประเทศ - ผู้นำท้องถิ่นไม่ใช่แค่ผู้นำของอำเภอหรือตำบล ในประเทศไทยอีกต่อไป จะต้องเป็นผู้นำในชุมชนเดียว (One Community) คือ ชุมชนอาเซียน
 • การปรับตัวครั้งนี้ต้องกระจายความรู้ไปยังชุมชนในแนวกว้าง
 • การปรับทัศนคติต้องเน้นการยกย่องให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่มองบางประเทศยากจน เช่น มองพม่าว่าจนกว่าเรา เขามีมิตรภาพที่ดีต้องยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกัน (Respect and dignity ) นับถือเพื่อนบ้านด้วยความจริงใจ นี่คือ ทฤษฎี ตัว R และ ตัว D
 • รักษาภูมิปัญญาและรากเหง้าหรือความเป็นตัวตนของท้องถิ่นไทย แต่ที่สำคัญที่สุด ถึงเราจะเป็นชุมชนอาเซียน แต่เราก็ต้องคงไว้ที่ภูมิปัญญาและรากเหง้าความเป็นตัวตนของท้องถิ่นไทย ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งในอนาคตก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น หากมีบริหารจัดการที่ดี
 • ถึงเราจะเข้าอาเซียนเราต้องเก็บของดีเอาไว้ เช่น เรื่องวัฒนธรรม เรามีด้านนี้มากที่สุด ในภาคอีสาน เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้มาเป็นเงินให้ได้ ขอเน้นวิถีชีวิตเป็นหลัก ต้องเสนอในนามท้องถิ่นให้ได้
 • ถ่ายทอดออกมาเป็น Story ดูชุมชนและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่
 • ต้องพัฒนา “คนไทย” ให้ “สื่อสาร” ภาษาอังกฤษ+ภาษาอาเซียนได้ ถึงเวลาแล้วที่ท้องถิ่นต้องพร้อมมากขึ้นในเรื่องภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน และยิ่งไปกว่านั้นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่จะคุยแลกเปลี่ยนกับชาวอาเซียนด้วยกัน
 • ต้องสนับสนุนให้โรงเรียนภายใต้การดูแลของ อบจ. / เทศบาล และอบต. สนใจการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ทั้งอังกฤษ + ภาษาอื่น ๆ เพื่อสร้างทุนมนุษย์ของประเทศไทยให้มีความสามารถเรื่องภาษาให้ได้โดยเร็วที่สุด
 • การปรับตัวที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ ความใฝ่รู้ คือสร้างให้ท้องถิ่นเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เปิดเวทีให้ชาวบ้านได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันไม่ใช่ผู้นำสั่งการให้ทำตามสั่งอย่างเดียว – ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นก็ต้องมีความใฝ่รู้ด้วยและต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวกับ“อาเซียน”เป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องกระตุ้นให้ชุมชนสนใจและเข้าใจเพื่อสร้างโอกาส
 • การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ ในการอยู่รอดและแข่งขันได้ในวันนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ ของข้าราชการท้องถิ่น รวมทั้งประชาชน เกษตรกร และธุรกิจในระดับชุมชน หรือ หลายๆ คนอาจเรียกว่า รากหญ้า ผมขอเสนอแนวคิดการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์
 • 8K’s : Human Capital ทุนมนุษย์, Intellectual Capital ทุนทางปัญญา Ethical Capital ทุนทางจริยธรรม, Happiness Capital ทุนแห่งความสุข, Social Capital ทุนทางสังคม, Sustainability Capital ทุนแห่งความยั่งยืน, Digital Capital ทุนทาง IT talented Capital ทุนทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
 • ให้เยาวชนจากหลายๆที่มาลิงก์กัน ระดับท้องถิ่น ในเอเซียน คุยเรื่องสิ่งแวดล้อม ผักปลอดสารพิษ หรือจะเป็นเรื่องยางก็ยังได้ ต้องเป็นคนคิดไกล ความรู้ที่ได้จากวันนี้จะนำไปใช้อย่างไรบ้าง นำไปใช้กับลูกบ้านอย่างไรบ้าง
 • จะกระเด้งได้ต้องมี 5K's
 • 5K's : Creativity Capital ทุนแห่งการสร้างสรรค์ ,Knowledge Capital ทุนทางความรู้ ,Innovation Capital ทุนทางนวัตกรรม,Emotional Capital ทุนทางอารมณ์ ,Cultural Capital ทุนทางวัฒนธรรม
 • วัฒนธรรมเกิดมาก่อน มีภูมิปัญญาต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เป็นประโยชน์ ต้องนำภูมิปัญญาของเราใส่ลงไป
 • ซึ่งประเด็นทั้ง 8k’s , 5K’s ก็คือ จะทำอย่างไรจึงจะพัฒนาศักยภาพของทุนเหล่านี้ในท้องถิ่นได้
 • สรุป..ผมหวังว่าแนวคิดทั้ง10 ประเด็นที่นำเสนอในวันนี้..จะเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
 • ถ้าผู้นำสนใจถึงจะเป็นหนทางที่ขรุขระ มีอุปสรรคมาก แต่ผมรู้ว่า ผู้นำในห้องนี้ มีสติปัญญา และหวังดี ถ้ามีแรงบันดาลใจ ร่วมมือกันทำงาน ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วคงจะช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นของเราให้ก้าวไปสู่การเสรีอาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง..โดยจะมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ+ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผมจะช่วยกันเป็นแนวร่วมครับ
 • Leadership role -Crisis Management การจัดการภาวะวิกฤต
 • การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลง
 • การกระตุ้นผู้คนสู่ความยอดเยี่ยม
 • การแก้ไขความขัดแย้ง
 • การสร้างโอกาสแก่ผู้อื่น
 • รู้จักใช้จังหวะและความรวดเร็ว
 • กล้าตัดสินใจ
 • ทำงานเป็นทีม
 • การบริหารความไม่แน่นอน

โอกาสแรก คือ เรื่องการขยายของตลาด เฉพาะอาเซียน อย่างเดียวก็เพิ่มประชากร/ผู้บริโภคเพิ่มจาก 64 ล้านคน เป็น 500 ล้านคน.. ถ้านับอาเซียน+6 ก็มีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นหลายพันล้านคน

การปรับทัศนคติ ต้องรู้ภาษา ต้องรู้และปรับทัศนคติในโลกการเปลี่ยนแปลง คนไทยปรับยากมาก

8K’s และ 5 K’s ของผม ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้นำท้องถิ่นอยู่รอด และก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

อ.พิชญ์ภูรี : อ.จีระ พูดไว้สรุป เอาประเด็นมาแล้ว 10 ประเด็น อยู่ในทฤษฎี 2 R's รู้จริง วิธีการที่ทำตามความคาดหวังให้ได้รับผล ทำแล้วทำอีก ทำไปเรื่อยๆ ทำแล้วคิด กระเด้ง พื้นฐานแน่นจะกระเด้งได้ คือปัญญา และวิธีการของอ.จีระ ความจริงที่สำคัญคือเรื่องคน อย่ามองข้ามความหลากหลาย อย่าดูถูกคน มีวิธีการและทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี ให้ทั่วถึงกัน และมีวัฒนธรรมที่นำมาใช้ได้

 • 9 ข้อที่ให้ ของอ.จีระ มีของจริง การจัดการกับภาวะวิกฤติ คือการคิดเชื่อมโยงร่วมกัน อย่าคิดคนเดียว การเปิดเสรีทางการค้า
 • การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลง เราต้องมองอนาคต
 • กระตุ้นคน เราต้องมีตัวอย่างในการเล่าให้ท่านฟัง เช่นการท่องเที่ยวที่ทำมา 4 ปี มีจุดเปลี่ยน ที่ทำท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีเรื่องการท่องเที่ยวจะต้องโยงไปในท้องถิ่น หาทางเลี้ยวเข้าไป ในจังหวัด แม่สอด และเดินทางไปตาก แต่ทางผ่านเป็นดอยมูเซอ มีกาแฟ มีอาหารแปรรูป ท่านได้แนวความคิดใหม่ หาเป็นทางผ่านก็ต้องทำให้มีจุดเด่นเพิ่มขึ้นมา
 • ความหลากหลายทางภูมิภาค การรู้จักใช้จังหวะ Speed
 • ต้องมีความกล้าตัดสินใจ ให้ทุกท่านทำงานเป็นทีม
 • การบริหารความไม่แน่นอน คือการเตรียมความพร้อมนำกลับไปใช้ได้ต่อ

ทีมงาน Chiraacademy

workshop

 • จุดอ่อนทางด้านคุณคุณภาพของทุนมนุษย์ของท้องถิ่นที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับ ASEAN และระดับโลก 3 ข้อใหญ่ๆคืออะไร (อธิบาย)
 • เสนอแนะวิธีการที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ในท้องถิ่นมีศักยภาพสูงขึ้น ต้องทำอย่างไร และให้ประสบความสำเร็จ
 • เสนอโครงการระดับในกลุ่มของท่าน เกี่ยวกับ ASEAN ที่คิดจะทำและทำอยู่แล้วที่เป็นไปได้ และทำใหม่ 2 โครงการ

1.จุดอ่อนทางด้านคุณคุณภาพของทุนมนุษย์ของท้องถิ่นที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับ ASEAN และระดับโลก 3 ข้อใหญ่ๆคืออะไร

กลุ่ม 1. นำเสนอ ได้ 3 หัวข้อ ภาษา การสื่อสารของมนุษย์ ความสนใจด้านความรู้ ต้องมีความเตรียมตัว ที่จะเข้าสู่มาตรฐาน และคุณธรรมจริยธรรม ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก สิ่งที่เข้ามาแล้วจะพบกับอะไร ความน่าเชื่อถือของคนในท้องถิ่น แค่ไหน เราจะต้องเตรียม ทั้ง 3 เรื่องให้ดี ภาษา เช่นที่ชุมพร มีแรงงานพม่าเยอะ มีการสอนภาษาด้วย แต่การใฝ่รู้ยังน้อยอยู่

อ.จีระ : ความสุขคือได้ฟังแล้วความลุ่มลึกปัญญาของกลุ่ม ถ้าดีแล้วจะทำอะไรต่อ ภาษาไทย เด็กไทยยุคหลังตกภาษาไทย ส่งข้อมูลในทีวี สะกดผิด น่าเศร้ามากครับ ต้องมีความแข็งแรงเรื่องภาษาไทยด้วย ไม่เพียงแต่ภาษาอาเซียนด้วย ความใฝ่รู้เรื่องอาเซียนว่าคืออะไร คุณธรรมจริยธรรม สุดยอดครับ อย่าคิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่น ต้องมีคุณธรรมให้มาก อย่าให้ประเทศอื่นว่าเราได้ อย่าแสดงออกว่าร่ำรวย แต่ข้างในเน่า อย่าเก่งคนเดียว ต้องรวมตัวกัน ในแนวราบ เกิดในทุกจุดของประเทศ เรื่องทุนจริยธรรมมันอยู่ข้างในของมนุษย์ ผมหวังดีกับทุกท่าน

2 เสนอแนะวิธีการที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ในท้องถิ่นมีศักยภาพสูงขึ้น ต้องทำอย่างไร และให้ประสบความสำเร็จ

กลุ่ม 2. นำเสนอ : เรียนรู้ให้กว้างขึ้น มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี มีความหลากหลาย ต้องหาโอกาสในการใช้โอกาสให้เต็มที่ รักษาภาพลักษณ์ของประเทศ ยิ้มแย้มแจ่มใส ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อ.จีระ : คนไทยมีความลุ่มลึกมหาศาล วันนี้ต้องนี้ในภาคใต้ แต่ยังทำงานร่วมกันไม่ได้ อย่าเถียงกันมากเกินไป เทียบกับหลายภาค พูดเรื่องวัฒนธรรม ภูมิปัญญา มนุษย์เราไม่ได้อยู่ข้างนอก แต่มันมาจากข้างใน คนในต้องเจียมตัวเอง คนไทยอย่าเวอร์ นักการเมืองบางคนเว่อร์เกินไป

3. เสนอโครงการระดับในกลุ่มของท่าน เกี่ยวกับ ASEAN ที่คิดจะทำและทำอยู่แล้วที่เป็นไปได้ และทำใหม่ 2 โครงการ

กลุ่ม 3. นำเสนอ : พูดถึงอาเซียน คนไทยชอบธุรกิจธง เสาธงขายดี ระหว่างทางไปจากเบตงไปมาเลเชีย มองเห็นธงบ้าง สิงคโปร์ไม่มี แต่ประเทศไทย มีเยอะมาก ถามว่าจุดอ่อน ความสนใจในอาเซียนคืออะไร? โครงการเรื่องภาษา 3 จังหวัดและจังหวัดในภาคใต้ด้อยภาษาอังกฤษ สู้มาเลฯสิงคโปร์ไม่ได้ และที่ดำเนินงานของท้องถิ่นสอนภาษาในท้องถิ่น มาลายูกลาง สตูล-กล้วย สู่อาเซียน สามารถทำเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สู่อาเซียนได้หรือไม่ กล้วย ท้องถิ่นมีทรัพยากรเหลือเฟือ เอาไปทำโอท็อป แล้วยังเหลือ ให้นกแล้วก็ยังเหลือไม่หมด แต่มีนายทุน หัวใสขึ้นตู้คอนเทนเนอร์สู่มาเลเชียทำเป็นอาหารอัดเม็ด ให้กับสัตว์หลายชนิด มีวิชาการเข้ามาช่วยที่เราเป็นรอง คือเราอย่าขายให้มาเลวัตถุดิบ จัดทำกันเอง ผลิตเอง จะเกิดอะไรขึ้น

อ.จีระ : ต้องมีปัญญา และสร้างสรรค์ กระเด้งมาเป็นนวัตกรรม เกษตรสร้างสรรค์ได้ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุคต่อไปผู้นำท้องถิ่นต้องรวมตัวกัน มีอำนาจต่อรองกับ สตง. ,ก.มหาดไทย ท้องถิ่นต้องวิทยาศาสตร์ sme's ท้องถิ่นเราถูกมองเป็นคนไม่มีความรู้ แต่ถูกครอบจากข้างบนมาคลุม การพัฒนาคนต้องมีคุณภาพ อย่าคิดแต่แค่ว่าทำเสร็จ อย่าโกง การพัฒนาท้องถิ่นต้องทำด้วยความจริงใจ มีเวลาน้อยแต่คุ้ม อยากกระตุ้นให้เป็นเลิศ เรียนรู้จากลูกศิษย์ มาฟังท่านทุกๆคน สร้างบรรยากาศให้มีส่วนร่วม ท้องถิ่น อยากให้มีทฤษฎี 3 ต. คือ ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง และต่อเนื่อง เอาคนที่เคยมาและนำเพื่อนที่ไม่เคยฟังมาฟังด้วย โครงการที่คิดไว้ สามารถทำต่อได้แน่นอน มีหลายครั้งที่จัดแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย อยากให้รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายกันไว้ต่อเนื่องโครงการฯ ที่ได้คิดไว้

เสนอโครงการระดับในกลุ่มของท่าน เกี่ยวกับ ASEAN ที่คิดจะทำและทำอยู่แล้วที่เป็นไปได้ และทำใหม่ 2 โครงการ

กลุ่ม 4 เสนอ : การสร้างแรงจูงใจสู่อาเซียน มีอาหารอัดเม็ด ในชุมชน มีแรงจูงใจในการทำอะไรบ้าง เด็กน้อยยังขณะนี้สูบบุหรี่ เห็นแล้วรู้สึกไม่ดี ผู้ใหญ่จะสร้างความรู้และสร้างความรู้ให้คนเหล่านี้ได้อย่างไร โรงเรียน จะช่วยได้อย่างไร กับชุมชน จะปรับปรุงอย่างไรในเรื่องเหล่านี้ ทำอย่างไรให้มีความอยาก นี่คือกาสร้างแรงบันดาลใจ คุณธรรมจริยธรรม มาจากผู้ใหญ่ให้ตัวอย่างด้วย สร้างแนวโน้มให้เด็กได้ ทำภูมิประเทศให้มีความสุข การก้าวไปสู่อาเซียน จะเดินได้อย่างไร จะทำยังไงให้อยู่ต่อไปได้

อ.จีระ : ตรงกับข้อ 3 แรงจูงใจ ในเยาวชน เยาวชนจะเข้มแข็ง ถ้าอ่อนจะเข้าอาเซียนได้ยาก วันนี้บรรยากาศ ดีมาก มีความรู้สึกว่าถ้ารวมตัวกันได้ เราไปปะทะกับภาคอื่นๆ ด้วย จะได้รู้ว่าภาคอื่นเป็นอย่างไร ถ้าเราทำแบบนี้อย่างต่อเนื่อง จะเกิดมูลค่าเพิ่มอย่างมากมาย ได้เห็นว่าศักยภาพของคนในห้องนี้ไม่เป็นรองใคร เอาปัญญาเหล่านี้ไปสร้างเครือข่ายทำประโยชน์ให้ประเทศมากขึ้น ต้องกำกับด้วยแรงจูงใจ มีแรงบันดาลใจ อย่าสอนให้เป็นคนก้าวร้าว อย่าคอรัปชั่นในโรงเรียน ประใจมากครับในวันนี้ ที่ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นที่มีคุณค่า

อ.พิชญ์ภูรี : จะเห็นว่าสิ่งที่ท่านพูดกระเด้งขึ้นมา คือ เป็นคนดีต้องกล้าหาญ และต้องรู้จักการเอาตัวรอด กระบวนการอ.จีระ สามารถสร้างความเป็นเลิศให้ท่านได้ เราสามารถเอาไปใช้ได้ในอนาคต และการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ประเทศไทยผลไม้อร่อยมาก ถ้าต่างประเทศไปปลูก ความอร่อยยังไม่เท่ากัน สู่ประเทศไทยไม่ได้เลย value diversity คือความหลากหลาย ที่สามารถนำไปคิดต่อได้ สร้างคุณค่าต่อความหลากหลายต่อ เอาวิธีการวันนี้ไปใช้กับลูกบ้าน สามารถนำเสนอต่อไปได้