151209-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – Focus & nexus / folks / follows & as follows.

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Focus & nexus

Focus มาจากละติน หมายถึง domestic’s hearth = เตาไฟใช้ในบ้าน

ปัจจุบันหมายถึง จุดรวม = gathering point ศูนย์ความสนใจ จุดความรวมเข้มข้น

The focus of activity, shifted to molecular biology.

The controversy brought clearly into focus an important difference of opinion.

When you click a text box, it gets the input focus.

Nexus มาจากละติน หมายถึง การผูกมัด อ้างอิงถึง การผูก การเชื่อมโยง วิธีการเชื่อมต่อ

The nexus between the dominant class and the State.

The nexus between industry and political power.

The nexus of any government in this country is No. 10.

Folks เป็นคำใช้ไม่เป็นทางการ และภาษาโบราณ หมายถึง ผู้คน ชาวบ้าน ญาติพี่น้อง กลุ่ม

วลี just folks และ plain folks เป็นการใช้ที่ฟุ่มเฟือย แสดงความสนิทสนมและเรียบง่าย

I‘ve been avoiding my folks lately.

This is its, folks: the best record guide in the business.

Traditional Chinese folk medicine.

A variety of music including classical, jazz and folk.


Follows & as follows การใช้ทั้งสองคำ ต้องเป็น พหูพจน์ เสมอ

โดยไม่ต้องคำนึงว่า นาม ที่นำหน้าคำเหล่านี้ จะเป็นเอกพจน์ หรือพหูพจน์

เป็นการใช้วลีเหล่านี้ ที่ได้รับการยอมรับแล้ว โดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ด้านไวยากรณ์

ถ้าหากเว้น as การใช้แต่เพียง follow หรือ follows ให้เป็นตามหลักไวยากรณ์ปกติ

His comments follow.

His comment follows. Events on the schedule follow.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)