ผู้เฒ่า

เพินวาแนวคนเฒ่าใจเบาเคียดงาย ใจดีทอหมากฝ่าย ใจฮ้ายทอหมากตูม

........เพินวาแนวคนเฒ่าใจเบาเคียดงาย ใจดีทอหมากฝ่าย ใจฮ้ายทอหมากตูม ลางเฒ่าพุมๆ ป้อยกลางคืนแต่ก่อนไก่ เอาแต่คำขี่ฮ้ายมาให่ลูกหลาน ลางเฒ่าพางานล่นพาโลเว่าลาย กินหลายก็ด่าป้อย กินหน่อยก็ใส่เวร ลางเหล่าเป็นคนเฒ่าหัวขาวเฮ็ดจ่อนผ่อน ยังหลงเหาะห่อน เล่นเชิงซู้อวดเสน่ห์ ลางเฒ่าเฮฮนดิ้นคือกระบวนสาวบ่าว กระดูกสิเข่าหม่อบ่ทันฮู้เมือคีง ลางเฒ่าพอแตตีงโตได้ไปมาดิ้นด่าวๆ ตาขุ่นเป็นตาน้ำเข่าก็กุมเว่าดังบ่าวสาว ลางคนหัวขาว แล่วฝันทำแนวอันบ่แมน ยังหลงแห่แหนเล่นหลงเต้นบ่เบิ่งโต ลางคนโสดาดิ้นหลงหลายเป็นตานาย ลูกหลานหาฮมไม่ใจเจ้าเฒ่าบ่เป็น......

ดัดแปลงจากเอกสารทางวิชาการ หมายเลข ๑/๒๕๓๐ (สิงหาคม ๒๕๓๐) "ประวัติศาสตร์ลาว" โดย เติม วิภาคย์พจนกิจ

ปล.กรุณาอ่านเป็นสำเนียงเสียงอีสาน หรือ ลาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์แพทย์ชุมชนความเห็น (0)