พิธีถวายพระพรชัยมงคล

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.39 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมีบุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เข้าร่วมในพิธีฯ

หลังจากนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ และบำเพ็ญประโยชน์ เสร็จแล้วมีการถวายภัตตาหารเพล ร่วมรับประทานอาหารกลาง.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)