เรื่องเล่าระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558


4 ธันวาคม 2558

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารและผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 วันนี้ต้องทิ้งการประชุมไป 2 คณะ คือ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด. มอบท่านรองฯ. อรวรรณ. แสงสุวรรณ์ แทน. และการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ พิจารณารางวัลระดับชาติ ว.13 คณะนี้มอบไม่ได้เพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ต้องตัดสินใจเพราะเลขาธิการ กพฐ. นัดประชุมเพื่อจัดทำคำของบประมาณ 2560 และประสงค์จะประชุมผอ.เขต ที่ทำหน้าที่ประธานเขตตรวจ 19 เขต ในเวลา 10.00 น. ที่ต้องเลือกเพราะข้อหนึ่ง คำสั่งผู้บังคับบัญชาถูกเสมอ ข้อสอง ถ้าสงสัยให้ดูข้อหนึ่ง. ใช้ทางลัดสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตัดใหม่ไปออกใกล้บริเวณโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ไปลงถนนเลี่ยงเมือง ไปเข้าประชาราษฎร์ ตรงไปถึงแยกวงศ์สว่างเลี้ยวซ้าย ข้ามสะพานประชาชื่น ไปกลับรถขึ้นทางด่วน. รถติดเป็นตังเม ไปจนถึงสุขุมวิท เลี้ยวขวาเพื่อเข้าถนนวิทยุ ตรงไปโรงแรมอะเดรียติค สถานที่ประชุม. ขับรถขึ้นไปจอดที่ชั้น 2 ลงลิฟท์ไปล๊อปบี้ พบ ผอ.สพม.35 คุณทองปอนด์ สาดอ่อน คู่บัดดี้ เพียงเสี้ยววินาทีเจ้าหน้าที่จาก สพฐ. แจ้งให้ทราบว่าเลขาธิการ กพฐ. เปลี่ยนที่ประชุมเป็นชั้น 2 ตึก สพฐ.1 เลยพากันขึ้นรถตู้ที่มารับลัดเลาะไปตามเส้นทางลัดเพราะคนขับชำนาญเส้นทาง มาถึงห้องประชุมมีคณะรออยู่ส่วนหนึ่ง เห็นร่างคำสั่งในการจัดตั้งกรรมการระดับเขตตรวจราชการ. ผมเป็นประธานของเขตตรวจราชการที่ 1 มี ผอ.เขตทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคนในเขตตรวจราชการเป็นกรรมการ มีรองผอ.เขตและข้าราชการในเขตของประธานเป็นฝ่ายเลขานุการ มีกรอบงานในเรื่องประสานงานเป็นพื้น อำนาจไม่มี แปลว่าเป็นยักษ์ไม่มีกระบอง ใจจริงไม่อยากได้อยากดีอะไรนอกจากทำหน้าที่ตามตำแหน่ง แต่ความแก่ทำให้อาวุโส ความอาวุโสทำให้คนเกรงใจจึงมักยกตำแหน่งนอกระบบให้เสมอ แถมเรียกว่าพี่ใหญ่ เลิกประชุมเขาเลี้ยงข้าวมันไก่ ว่าที่ ผอ.สพร. ขอให้ช่วยร่างคำสั่งปรับปรุงการมอบอำนาจเลขาธิการ กพฐ. ให้ ผอ.สพท.และผอ.สถานศึกษา ใหม่ตามข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ. บ่ายเดินทางกลับโรงแรมอะเดรียติค รถตู้ สพฐ.ไปส่ง เพื่อคำของบประมาณ. 2560 ช่วยทำให้สำนักพัฒนานวัตกรรมจนเย็น

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เรื่องรถติดตอนไปทำงานเช้าถือว่าปกติและเคยชินแล้วสำหรับนนทบุรี ถึงสำนักงานเตรียมดูระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งนัดประชุมไว้เวลา 09.00 น. ไปดูห้องน้ำที่ปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งสุขภัณฑ์และทิศทาง ดูดีขึ้นสะอาด สะดวกและปลอดภัย. การประชุมผู้บริหารโรงเรียนใช้ห้องประชุมชั้น 3 ซึ่งมีขนาดพอดีกับจำนวนคน 32 ชีวิต รวมท่าน รองฯและเจ้าหน้าที่ในเขตอีกประมาณ 10 คน รวม 40 คนเศษ. ก่อนประชุมมีการมอบโล่มอบประกาศเกียรติคุณบัตรหลายรางวัล จากนั้นแต่ละกลุ่มก็แจ้งข้อราชการซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแจ้งข่าวคราวนัดหมาย และทวงงาน ผมเป็นรายสุดท้ายจึงนำนโยบายข้อคิด ความเห็น พร้อมยกอุทาหรณ์พอให้ที่ประชุมได้เข้าใจและไม่เครียดนัก ก่อนเที่ยงก็พักยกให้ทานอาหารกลางวัน บ่ายไปหาประสบการณ์กันเอง ที่ห้องประชุมชั้น2 คณะกรรมการ สช. จังหวัดก็นัดมาประชุม มอบท่านรองฯสุขาติ ช่วยดูแล

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 วันนี้มีประชุมคณะทำงานกำหนดองค์ประกอบในการพิจารณากำหนดให้เป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค สาระสำคัญ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ในพื้นที่พิเศษต่างไปจากการค้ดเลือกโดยปกติ แต่ให้ สพฐ. กำหนดองค์ประกอบและประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว. ในการกำหนดโรงเรียนตามเกณฑ์นี้จะทำให้การคัดเลือก ผอ.รร.และรอง ผอ.รร. จะใช้วิธีที่ง่ายและจูงใจคนให้สมัคร แต่มีข้อกำหนดว่าจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในโรงเรียนนั้นไม่น้อยกว่า 4 ปี ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เล่าว่าถ้าใช้วิธีนี้ครูในพื้นที่จะสมัครกันเพียบ องค์ประกอบแรกที่ยกมาคือ สภาพโรงเรียน ต้องอยู่บนพื้นที่เกาะ ภูเขา หุบเขา ตีนเขา ที่เดินทางลำบากตลอดปี องค์ประกอบที่สอง เกี่ยวกับการสรรหาโดยวิธีทั่วไปแล้วไม่ได้คนต่อเนื่องกันมา และมีองค์ประกอบที่สาม เหตุอื่น ๆ ซึ่งยังบอกไม่ได้คืออะไร รอให้เขาเสนอขอมาก่อน. คณะทำงานมีเจ้าหน้าที่ใน สพร. ผอ.เขต ผอ.รร. ผลัดกันรับผลัดกันรุกจนได้เวลาพักยกตอนเย็น

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 วันนี้มีการประชุมต่อ แก้ไขสำนวน ของเมื่อวานให้เป็นภาษากฎหมาย ที่สำคัญคือง่ายต่อการเข้าใจ ดร รัตนา ศรีเหรัญ อดีตเลขาธิการ ก.ค.ศ. ปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สพฐ มาช่วยแก้ไขให้ตรงประเด็น ไม่หลงทาง เที่ยงเขาเลี้ยงอาหารแบบนั่งโต๊ะ ไม่บุฟเฟ่เหมือนตอนเช้า. ผมมาประชุมที่ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มักจะลงไปทานที่ศูนย์อาหารชั้น 6 เพราะมีของกินให้เลือกมากมาย ถึงเสียเงินซื้อหาก็สบายใจ. บ่าย ๆ ส่งต้นฉบับให้เจ้าหน้าที่ สพร. ตรวจสอบเขาพอใจกัน. พวกเราก็กลับ การขับรถลงจากชั้น. 9 ง่ายกว่าขาขึ้น เพราะขาขึ้นต้องรอให้รถว่างไม่ค้างคาที่บันได ไม่เช่นนั้นจะลำบาก เพราะการเริ่มเข้าเกียร์ใหม่ในที่คับขันไม่สนุกเอาเสียเลย. กลับมาแวะสถานีบริการน้ำมันย่านชัยพฤกษ์ มีร้านหนังสือนายอินทร์ ให้ไปพลิก ๆ ดูหนังสือใหม่ ถูกใจเล่มไหนก็ซื้อมาอ่าน รู้สึกหิวก็แวะกินสเต็กเนื้อเสียหนึ่งจาน กลับถึงบ้านมืดพอดี ควันหลงจากการประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียน นโยบายให้ครูอยู่ห้องเรียน มีบางท่านบอกว่าต่อไปครูจะต้องจัดการเรียนการสอนในห้องเท่านั้น ห้ามขยับไปที่อื่น. อะไรจะขนาดนั้น คำว่าห้องเรียนหมายถึงที่ซึ่งมีการเรียนการสอน มีครูมีนักเรียน. ในอาคาร ในสนาม แหล่งเรียนรู้ ที่ไหนก็เรียกห้องเรียน. เมื่อมีนักเรียนก็ต้องมีครู ไม่ใช่ครูถูกเรียกอบรมจนไม่ได้สอน.นี่คือความหมายตามเจตนารมณ์ ต่อไปคงต้องมีนิยามศัพท์ให้ชัดเจน

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม. 2558 ประสานงานให้ท่านรองฯ อรวรรณ แสงสุวรรณ์ ไปประชุมที่ สพฐ. แทนเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะไปมาสองวันเบื่อเต็มที ออกจากบ้านเช้าแต่ฟังเสียงเครื่องยนต์รถดังแปลกๆ รู้สึกว่าผิดปกติ จึงเลี้ยวไปอู่ขาประจำทางไปวัดสวนแก้ว ร้านกำลังเปิดประตูเราจึงเป็นลูกค้ารายแรก. ช่างใหญ่เจ้าของอู่มายืนฟังเสียง บอกว่าไม่ใช่เครื่องยนต์ น่าจะเป็นมูเล่ไดชาร์จ ให้ไปอีกร้านเลยไปสัก 500 เมตร เป็นร้านไดนาโมและแอร์รถยนต์ ฟังเสียงก็บอกว่ามูเล่ไดชาร์จ ค่าเปลี่ยน 800 บาท เลยให้ตรวจชุดคอมแอร์ด้วยเพราะใช้มานาน เขาคิด 2200 บาท รวม 3000 บาท ใช้เวลา 1 ชั่วโมง. เจ้าของร้านเป็นช่างเองดูคล่องแคล่ว ว่องไว งานเสร็จก็จ่ายสตางค์ ขับรถเข้าถนนเลี่ยงเมืองใหม่ มาออกสะพานกลับรถถนนรัตนาธิเบศร์ รถโล่งให้สบายใจ ก่อนถึงโรงแรมริชมอนด์ รถก็ติดเป็นปกติ แต่เริ่มเคยชิน ถึงสำนักงานสายไปนิด. จัดการกับแฟ้มเอกสารเป็นอันดับแรกเพราะว่างเว้นไป 2 วัน การปรับปรุงยุบรวมห้องเริ่มดำเนินการในวันนี้ ท่านรองฯ พีรากร บุนนาค และผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล มาปรึกษางานเป็นระยะ ๆ เช่นเดียวกับกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และนิติกร ถูกเรียกมาถามข้อมูลเรื่องสัญญาทาสีโรงเรียนที่ทำท่าจะเป็นรามเกียรติ์ ส่วนเรื่องครูให้นักเรียนลุกนั่งก็แจ้งให้ดำเนินการให้จบเพราะอำนาจลงโทษและพิจารณามูลความผิดของครูในโรงเรียนเป็นเรื่องของผู้บริหารโรงเรียน. เที่ยงนี้มีข้าวแกงปักษ์ใต้มาให้ทานอีกแล้ว. ต่อไปต้องเปลี่ยนเป็นปลาส้ม ซุปหน่อไม้ ตำบักหุง บ้าง เพราะเป็นของชอบเหมือนกัน. บ่ายคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมาสวัสดีวันพ่อ. พรุ่งนี้จะร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาจึงต้องรวบรวมเครื่องหมายและอุปกรณ์ให้ครบถ้วน. และเมื่อเสร็จพิธีก็จะลงใต้ไปเยี่ยมบุพการีเพราะชราภาพมากแล้ว เริ่มเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลถือว่าเป็นวันพ่อวันแม่ก็แล้วกัน

นายกำจัด คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

หมายเลขบันทึก: 598123เขียนเมื่อ 4 ธันวาคม 2015 13:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 ธันวาคม 2015 22:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ขอบคุณเรื่องเล่าที่แฝงด้วยข้อคิดดีๆ ค่ะท่าน ผอ.

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี