แบบจำลองลำดับชั้นความรู้

Teerapat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เห็นตำราฝรั่งใช้ DIKW (Data - Information - Knowledge - Wisdom) ด้วยแบบจำลองลำดับขั้นความรู้แบบปิรามิดเป็นส่วนใหญ่ เลยลองจับจุดยอดปิรามิดเป็นจุดหมุนแล้วหมุนจนครบทุกแกน เลยพบว่าแบบจำลองลำดับชั้นความรู้ (Layer) น่าจะดีกว่า เพราะตัดผ่าด้วยระนาบแล้วได้รูปแบบจำลองปิรามิดลำดับขั้นความรู้คล้าย ๆ ของฝรั่งคิดไว้

อาศัยพุทธพจน์ที่ว่า ปญฺญา หิ เสฏฺฐา กุสลา วทนฺติ นกฺขตฺตราชาริว ตารกานํ ที่แปลว่า “คนฉลาดกล่าวว่าปัญญาประเสริฐ เหมือนพระจันทร์ประเสริฐ”

แบบจำลองที่ว่าเป็น "ทรงกลมสามมิติดั่งพระจันทร์วันเพ็ญทรงกลด" โดยที่ ทรงกลมชั้นในสุดคือ ปัญญา ชั้นต่อมาคือ ความรู้ที่โอบรอบไว้ ชั้นถัดไปเป็นสารสนเทศ และชั้นนอกสุดคือ ข้อมูล (ลองขึ้นรูปสามมิติในใจกันดูนะครับ) แน่นอนว่าเมื่อตัดผ่านด้วยระนาบจะได้วงกลมซ้อนกันสี่วงเมื่อมองตั้งฉากกับระนาบดังกล่าว

เมื่อมองอนุภาคที่อยู่ในแต่ละลำดับชั้นจะพบอะไรที่นำไปสู่ความเข้าใจอีกเยอะเลยครับ (ลองกลับไปมองรูปพระพุทธเจ้าที่เลิศด้วยพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณ ดูเปลวรัศมีที่พระเศียรท่านสิครับ)

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน artWorkความเห็น (0)