อินทรลิลาตฉันท์ ๑๑

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อินทรลิลาตฉันท์ ๑๑


...“ประชาธิปไตย”ไทยจะก้าวไกล.........ก็ด้วยใจประชาชน

อำนาจเผด็จการดล............................ฤ เกิดผล? บ่ได้เลย

...คือคน สิศักดิ์ศรี..............................ริย่ำยีมิอาจเฉย

กล่าวก้องประกาศเย้ย........................จะทวงสิทธิ(สิด-ทิ)ข้าคืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 308 รัฐศาสตร์ Political scienceความเห็น (0)