สิ่งดีดี.... ที่โรงเรียนได้รับต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2549

somtawin
สิ่งดีดี.... ที่โรงเรียนได้รับต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2549

สิ่งดีดี....  ที่โรงเรียนได้รับต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่  2/2549

  http://gotoknow.org/file/somtawin/ladprao+027.jpg <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal">óโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโครงการเด็กไทยสดใสร่วมใจออกกำลังกาย” ของกระทรวงสาธารณสุข</p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal">http://gotoknow.org/file/somtawin/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5+036.jpg </p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal">  </p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal">http://gotoknow.org/file/somtawin/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5+015.jpg </p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal">  http://gotoknow.org/file/somtawin/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5+024.jpg </p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal">  http://gotoknow.org/file/somtawin/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5+022.jpg </p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal"> http://gotoknow.org/file/somtawin/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5+029.jpg </p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal"></p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal">  โรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนรับรางวัลในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องประชุมอาคารฐานเศรษฐกิจ</p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal"></p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal"></p> ôโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรม  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปี 2549     กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2    ผลการประกวดได้รับรางวัล 4 รางวัล ได้แก่                               d  รางวัลห้องสมุด   ยอดเยี่ยม
                             
d รางวัลผู้บริหารรักการอ่าน ยอดเยี่ยม <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal">                             d  รางวัลครูรักการอ่าน   ดีเด่น    อันดับ 3
                             
d  รางวัลนักเรียนรักการอ่านดีเด่น    อันดับ    </p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal"> http://gotoknow.org/file/somtawin/km+020.jpg </p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal"> http://gotoknow.org/file/somtawin/km+038.jpg </p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal">http://gotoknow.org/file/somtawin/km+022.jpg </p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal"></p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal"> http://gotoknow.org/file/somtawin/km+026.jpg </p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal"> http://gotoknow.org/file/somtawin/km+042.jpg </p><p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt" class="MsoNormal">http://gotoknow.org/file/somtawin/km+028.jpg </p><p></p><p align="center">ยินดีด้วยนะคะ</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 59745, เขียน: 14 Nov 2006 @ 22:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)