แนะนำหนังสือดีๆ 2 เล่ม 19-22 พ.ย.58

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่ออ่านบทความเรื่อง แนะนำหนังสือดีๆ 2 เล่ม โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/119/042/original_prachachartchiraonNov19to222015p40part1.jpg

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/119/043/original_prachachartchiraonNov19to222015p40part2.jpg

ที่มา: คอลัมน์ จริยธรรมสู่ปัญญาและความสำเร็จ. ประชาชาติธุรกิจ. ฉบับประจำวันพฤหัสที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 หน้า 40

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จีระ-ประชาชาติความเห็น (0)