.. ทำบุญที่ มหาวิทยาลัย ..

วันนี้วันพระ ธรรมะสวัสดี..

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558

....วันพุธแรกของทุกเดือน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ฯ กำหนดให้มีการทำบุญ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้ปฏิบัติธรรม ที่มหาวิทยาลัยเรามีทั้งอาคารละหมาดและห้องพระพุทธ เพื่อรองรับบุคลากรให้ได้ปฏิบัติศาสนากิจตามหลักของศาสนาได้อย่างเต็มที่

...วันนี้ฝนตกโปรยปรายตั้งแต่เช้า แต่ก็ไม่่ทำให้ความตั้งใจในการไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาลดลงได้ วางแผนและจัดเตรียมทำอาหารเรียบร้อยก็ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน มีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน

... วันนี้ หลวงพ่อแแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง การคบเพื่อน ผู้นำ ที่มีอิทธิพลมากสามารถนำพาเราไปได้ทั้งทางที่ดีและไม่ดี ดังนั้นเราต้องตั้งมั่นในการเป็นคนดี มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ มากมายแต่ศาสตร์สาขาที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าเป็นคนดีหรือไม่ นั่นคือ ศาสนา สิ่งก็เป็นเรื่องจริงนะคะ


..อิ่มบุญ กลับบ้านกันทั่วหน้า..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัพเพ เหระความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุๆครับ

ดูแล้วมีความสุข