​วาดฝัน KM 3.0 ประเทศไทย : ฝันของ นพ. สุภกร บัวสาย - ผู้จัดการ สสค.

….การเรียนรู้มันอยู่ที่ช่วงระหว่างที่ทำงาน เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าขณะที่เราทำงาน คือการทำแบบฝึกหัดของเรา เราก็จะเก่งขึ้นๆเรื่อยๆ แต่ว่าถ้าเราทำงานในลักษณะที่รู้สึกว่านี่ก็แค่ทำงานประจำ จัดประชุมก็จัดไปเรื่อยไปไม่ได้คิด ไม่ได้วางแผน ไม่ได้ดูว่าทำแล้วได้ผลไม่ได้ผลแค่ไหน มันก็ไม่เวิร์ค เพราะฉะนั้น น้ำหนักมากที่สุด น่าจะอยู่ที่ระหว่างทำงานมันต้องเข้าใจว่าระหว่างที่เราทำงาน คือกระบวนการเรียนรู้…”

วาดฝัน KM 3.0 ประเทศไทย : ฝันของ นพ. สุภกร บัวสาย - ผู้จัดการ สสค.

ดังได้เล่าแล้ว ที่นี่ ว่าเรากำลังเตรียมระดมความคิด ความฝัน และพลัง เพื่อขับเคลื่อน KM 3.0 ประเทศไทย ในการนี้ เราพยายามให้คนมาช่วยกันฝันให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากจัดประชุม ปรึกษาหารือกันแล้ว ทีม ดร. มณฑล สรไกรกิตติกูล ยังทำหน้าที่ไปสัมภาษณ์บุคคลที่มีบทบาทสำคัญ ในทางปฏิบัติในบริบทที่หลากหลายมาก

บัดนี้ท่านเหล่านั้นอนุญาตให้นำออกเผยแพร่ต่อสาธารณะได้แล้ว จึงขอนำมาแบ่งปัน เพื่อขอรับฟังความเห็นเพิ่มเติม เสริมแต่ง มองต่าง ทำต่าง ทำต่อ ฯลฯ เราอยากได้แนวทางขับเคลื่อนที่มีคนมา ร่วมกันทำในบริบทของตน

อ่านความฝันของ นพ. สุภกร บัวสาย - ผู้ก่อตั้ง สสส. และ สสค. ได้ที่ KM 3.0_สุภกร.pdf

สรุปได้ว่า สสค. ใส่ KM ไว้ในวิธีจัดระบบบุคลากร คือจงใจให้มีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชา เป็นสหวิชาชีพ ทำงานร่วมกัน ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีพลังสร้างสรรค์

วิจารณ์ พานิช

๒๔ ต.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)