​เชียร์ทีมเศรษฐกิจ

เชียร์ทีมเศรษฐกิจ

ข่าวนี้ ถูกใจผมมาก เพราะเน้นที่การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ผมอยากเห็นระบบอื่นๆ ของประเทศมีการปฏิรูปไปในทิศทาง ให้ถูกยุคสมัย ไม่ใช่ย่ำเท้าอยู่กับที่ หรือถอยหลังเข้าคลอง ใช้กระบวนทัศน์ล้าหลัง ที่จะทำร้ายชาติ ในด้านการก้าวให้ทันโลก ผมเคยเขียนบันทึกห่วงใยระบบสุขภาพ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๑๖ ต.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)