วาดฝัน KM 3.0 ประเทศไทย : ฝันของ คุณบวรณัณท์ ทองกัลยา แห่งบริษัทน้ำตาลมิตรผล - เพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ

มองสองด้าน คือ hard side เป็นเรื่องของระบบและกระบวนการที่จะจัดเก็บความรู้ อีกด้าน คือ soft side คือ มิติในด้านของ people side ว่าต้องทำอย่างไรที่จะทำให้ความรู้เพิ่มขึ้น

วาดฝัน KM 3.0 ประเทศไทย : ฝันของ คุณบวรณัณท์ ทองกัลยา แห่งบริษัทน้ำตาลมิตรผล - เพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ

ดังได้เล่าแล้ว ที่นี่ ว่าเรากำลังเตรียมระดมความคิด ความฝัน และพลัง เพื่อขับเคลื่อน KM 3.0 ประเทศไทย ในการนี้ เราพยายามให้คนมาช่วยกันฝันให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากจัดประชุม ปรึกษาหารือกันแล้ว ทีม ดร. มณฑล สรไกรกิตติกูล ยังทำหน้าที่ไปสัมภาษณ์ บุคคลที่มีบทบาทสำคัญ ในทางปฏิบัติในบริบท ที่หลากหลาย

บัดนี้ท่านเหล่านั้นอนุญาตให้นำออกเผยแพร่ต่อสาธารณะได้แล้ว จึงขอนำมาแบ่งปัน เพื่อขอรับฟังความเห็นเพิ่มเติม เสริมแต่ง มองต่าง ทำต่าง ทำต่อ ฯลฯ เราอยากได้แนวทางขับเคลื่อนที่มีคนมา ร่วมกันทำในบริบทของตน

อ่านความฝันของ คุณบวรณัณท์ ทองกัลยา ได้ ที่ KM 3.0_บวรณัณท์.pdf

จุดเด่นคือ ใช้การจัดการความรู้สมัยใหม่อย่างเป็นระบบมาก ฝังอยู่ในระบบ HRD และระบบธุรกิจ ที่เน้นพัฒนาองค์กร ให้เป็น Learning & Healthy Organization

วิจารณ์ พานิช

๑๔ ต.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)