ทัศนะเก่าสุขภาพ คว่ำองค์กรตระกูล ส

ทรรศนะใหม่เกี่ยวกับ “สุขภาพ” ว่า “สุขภาพบูรณาการ”...อยู่ในการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งหมด ไม่ใช่เรื่องมดหมอหยูกยาและโรงพยาบาลเท่านั้น

ทัศนะเก่าสุขภาพ คว่ำองค์กรตระกูล ส

โดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี อ่านได้ ที่นี่

ที่น่ากังวลคือ มันจะคว่ำประเทศไทยสังคมไทย ด้วยการถอยหลังเข้าคลอง หันไปเน้นอำนาจดิ่งเดี่ยวของหน่วยงานหรืองค์กรเดียว

อ่านข้อกังวลของผมได้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๑๔ ต.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)