วาดฝัน KM 3.0 ประเทศไทย : ฝันของ คุณปรเมศวร์ มินศิริ - จัดการทัศนคติของคน

เรียนรู้กับความรู้ไม่เหมือนกัน ความรู้คือ สิ่งที่สังเคราะห์มาแล้วระดับหนึ่ง สังเคราะห์ออกมาแล้วระดับหนึ่ง สังเคราะห์ออกมาว่า เรื่องที่ควรจะรู้ หรือเรื่องที่น่ารู้ การจัดการความรู้ของผมคือการทำให้ความรู้มันได้แพร่ขยายหรือมันได้สืบค้นได้ ดึงมาใช้ได้เมื่อยามที่ต้องการ

KM 3.0_ปรเมศวร์.pdfวาดฝัน KM 3.0 ประเทศไทย : ฝันของ คุณปรเมศวร์ มินศิริ - จัดการทัศนคติของคน

ดังได้เล่าแล้ว ที่นี่ ว่าเรากำลังเตรียมระดมความคิด ความฝัน และพลัง เพื่อขับเคลื่อน KM 3.0 ประเทศไทย ในการนี้ เราพยายามให้คนมาช่วยกันฝันให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากจัดประชุม ปรึกษาหารือกันแล้ว ทีม ดร. มณฑล สรไกรกิตติกูล ยังทำหน้าที่ไปสัมภาษณ์ บุคคลที่มีบทบาทสำคัญ ในทางปฏิบัติในบริบท ที่หลากหลาย

บัดนี้ท่านเหล่านั้นอนุญาตให้นำออกเผยแพร่ต่อสาธารณะได้แล้ว จึงขอนำมาแบ่งปัน เพื่อขอรับฟังความเห็นเพิ่มเติม เสริมแต่ง มองต่าง ทำต่าง ทำต่อ ฯลฯ เราอยากได้แนวทางขับเคลื่อนที่มีคนมา ร่วมกันทำในบริบทของตน

อ่านความฝันของ คุณปรเมศวร์ มินศิริ ได้ ที่ KM 3.0_ปรเมศวร์.pdf

จุดเด่นคือ จัดการทัศนคติของคน ให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับความเคยชิน ให้คนนำหน้าพัฒนาการ ของเครื่องมือ หรืออย่างน้อยก็ตามทัน

วิจารณ์ พานิช

๑๔ ต.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)