มอบทุน "ถวัลย์ - ไทยพาณิชย์" ประจำปี 2558

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กองทุน "ถวัลย์ - ไทยพาณิชย์" ประจำปี 2558

มอบทุนเด็กศิลปะเรียนดีแต่ขาดแคลน ปีที่ 17

เด็กทุน "ถวัลย์ - ไทยพาณิชย์" เผยดีใจได้รับทุนต่อยอดการเรียน และดีใจที่มีผู้เห็นคุณค่าของงานศิลปะ หลังเรียนจบจะกลับไปทำประโยชน์ให้บ้านตนเองต่อไป.

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาของ “กองทุนถวัลย์ - ไทยพาณิชย์” ประจำปี 2558 นับเป็นปีที่ 17 ที่กองทุนฯ นี้ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษาด้านศิลปะ ที่ประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยปีนี้มีนักเรียนได้รับทุน จำนวน 41 ทุน รวมมูลค่า 335,000 บาท จัดขึ้นภายในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ท้องพระโรง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เมื่อวที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา

คุณอรวรรณ ชลตระกูล มูลนิธิสยามกัมมาจล กล่าวถึงการมอบทุนการศึกษา กองทุนถวัลย์ - ไทยพาณิชย์ ครั้งนี้ว่า กองทุน “ถวัลย์ - ไทยพาณิชย์” เกิดขึ้นจากความประสงค์ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีใจรักและสนใจในงานศิลปะแต่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ในศิลปะที่ตนรักและเกิดการพัฒนาตนเอง โดยมูลนิธิสยามกัมมาจลทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการประสานงานกับสถานศึกษาต่างๆ เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีผลการเรียนและความประพฤติเหมาะสมเข้าเสนอชื่อรับทุน รวมถึงการจัดกิจกรรมขยายผลเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ได้รับทุนได้ทำกิจกรรมเพื่อเปิดมุมมองการใช้ศิลปะรับใช้สังคม เนื่องจากเล็งเห็นว่า ผลงานศิลปะที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อศิลปินได้นำประสบการณ์ส่วนตัวมาสร้างสรรค์ผลงานให้มีความลุ่มลึก และสุดท้ายย้อนกลับไปพัฒนาตนเอง

เสียงสะท้อนของผู้ได้รับทุนในการนำไปใช้ประโยชน์ของการรับทุนในครั้งนี้ เริ่มจาก นายพัสกร อินทรสมบัติ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “การได้รับทุนครั้งนี้ ทำให้ผมมีความรู้สึกดีมากเลยครับ เพราะบางทีเราไม่รู้ว่ามีใครสนใจงานของเราจริงๆ ไหม แต่กองทุนนี้ทำให้เห็นว่าให้ความสนใจและสนับสนุนคนเรียนศิลปะจริงๆ พอรู้ว่ามีทุนที่เฉพาะทาง รู้สึกเป็นการเติมปัจจัยให้เราได้รู้สึกดีว่ายังมีคนให้การสนับสนุนนะ ไม่ใช่ทำอะไรตามใจตัวเองแล้วไม่มีใครมาสนใจ ผมเล่นดับเบิลเบส มีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เยอะ จะนำทุนที่ได้ไปซื้ออุปกรณ์ซึ่งมีราคาแพงมากอย่างเช่น โบว์ดับเบิ้ลเบส ราคาสองหมื่น ในอนาคตผมแพลนไว้ว่าถ้าหากเรียนจบจะกลับไปเล่นดนตรีคลาสสิคที่เชียงใหม่บ้านเกิด อยากไปเป็นครู ไปสอน เพราะที่โน้นไม่มีใครสอนดับเบิลเบสจริงๆ จังๆ เลย อยากไปขยายวงการดนตรีคลาสสิคและพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิคให้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ให้ได้ครับ”

น.ส.ปรางนภา มหาวัง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “เรียนคณะศิลปะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทุนนี้มีคุณค่ามากค่ะสามารถช่วยซัพพอร์ททางด้านค่าใช้จ่ายและการเรียนได้มาก และการทำงานคืนให้สังคมตอนนี้หนูก็มีโปรเจคทำงานเพื่อสังคม เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการเรื่องศิลปะกับชุมชน หนูคิดว่าศิลปะควรจะกระจายเข้าไปในชุมชน ตอนนี้ทางคณะและมหาวิทยาลัยสนับสนุนทางด้านนี้อยู่”

นายวุฒิชัย แก้วกอง ศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ “รู้สึกดีมากที่ได้รับทุน ไม่เคยได้รับทุนมาก่อน ทุนนี้ไปช่วยต่อยอดงานทีซิส ถ้ามีโอกาสอยากจะเป็นครูเพื่อจะถ่ายทอดงานศิลปะให้รุ่นหลังๆ ต่อไป ตอนแรกไม่อยากเป็นครู แต่พอเรียนไปแล้วเกิดความคิดว่าผมเป็นคน จ.ราชบุรี เห็นว่าเด็กที่นั่นไม่ค่อยมีโอกาสได้รับความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะมากนัก ผมจึงอยากไปเผยแพร่งานศิลปะให้กับเด็กๆ ที่บ้านเกิดครับ”

สำหรับครั้งนี้มีผู้เข้ารับทุนจำนวน 18 คน จาก ม.ศิลปากร 1.นายพฤกษ์ แสงสำอางค์ สมาคมศิษย์เก่า 2.นายพันธ์ ยิ่งเจริญ ม.ศ 3.น.ส.พฤกษา จันทร์ประทีป 4.นายธีรพล สีสังข์ 5.น.ส.พรหนก สดากร และ 6.น.สงปรางนภา มหาวัง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.นายณัฐพงษ์ ทวีศรี 2.นายสรัล ประทีปสว่างวงศ์ 3.น.ส.นาฏรินทร์ พัฒนเรืองรักษ์ 4.นายสิรวิชญ์ รัตนกิจอนันต์ 5.นายวราวุฒิ พงษ์พิทักษ์ 6.นายพัสกร อินทรสมบัติ และ 7.นายณัฐพล แก้วอินธิ จากวิทยาลัยเพาะช่าง 1.นายวุฒิชัย แก้วกอง 2.น.ส.อภิญญา สิทธิสม 3.น.ส.นภัส ซื่อพัฒนะพันธ์ 4.ลัดฟ้า อร่ามทอง และ 5 น.ส.วาสิตา นะวงศ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (0)