โลกใบเก่า : ยากูซ่า เจ้าพ่อเซียงไฮ้ ได้รับอิทธิพลมาจาก 3 ก๊ก

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


จากการศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารใน "สามก๊ก" ผ่านมุมมอง "พุทธธรรม"

ถึง ณ ตอนนี้ ผมเริ่มมั่นใจและพบว่า ..

ศาสตร์การบริหารในสามก๊กนั้น เป็นวิธีคิดแบบ "โลกเก่า"

เหมาะสมกับบริบทโลกเก่าเมื่อ 1,800 ปีก่อน

เป็นศาสตร์แห่งสงคราม ที่มุ่งเน้นเอาชนะกันแบบโลกยุคเก่าสามก๊ก เป็นศาตร์ตั้งต้น

ในวิธีคิดแบบสงคราม วิธีคิดของธุรกิจการบริหารแบบเก่า

เป็นศาสตร์ต้นกำเนิด ที่ก่อให้เกิดเจ้าพ่อเซียงไฮ้ ยากูซ่า เหลาสวนมะลิ

ซึ่งเป็นโลกแบบเก่าที่เพื่อการเอาชนะแล้ว ไม่สนใจสิ่งใด
วิถีบริหารฯ แบบโลกเก่าอันตราย และไม่เหมาะกับบริบทโลกใหม่

เพราะโลกใหม่นั้น ประชากรเพิ่มขึ้นมาก CSR เป็นสิ่งสำคัญมาก

การบริหารที่เน้นการเอารัดเอาเปรียบ

เน้นการแข่งขันแบบสงครามนั้น

อันตรายต่อโลกใหม่ยิ่งนัก หนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สามก๊ก + พุทธรรมความเห็น (0)