151001-7 ศัพท์อังกฤษที่มักใช้ไม่ถูกต้อง – As to

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


As to ถามว่า จำเป็นต้องใช้คำนี้หรือไม่ ตอบเลยว่า ตัดทิ้งได้เลย

ตามปกติแล้ว เลือกใช้คำเดียว ที่มีความหมายตรงประเด็น จะดีมากกว่า

ประโยค Eleanor was in doubt as to his meaning. จะแสดงความหมายได้ดีกว่า

ถ้าใช้ว่า Eleanor was in doubt about his meaning.

As to whether เป็นวลี ที่ฟุ่มเฟือยและไร้ประโยชน์มากกว่าเสียอีก

ไม่ควรใช้ว่า Sandy expressed concern as to whether it would snow.

ให้ใช้เป็น Sandy expressed concern that it would snow.

As to where ก็สามารถตัดให้เหลือใช้แต่เพียง where คำเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English set Aความเห็น (0)