151001-6 ศัพท์อังกฤษที่มักใช้ไม่ถูกต้อง – As time progressed & as time passed

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


As time progressed ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก Progress เป็นนามนับไม่ได้

หมายถึง กระบวนการในการปรับปรุง หรือพัฒนาให้ดีขึ้น หรือเข้าใกล้ความสำเร็จ เช่น

We have made great progress in controlling inflation.

They asked for a progress report on the project.

There wasn’t much traffic so we made good progress.

The country has made great economic progress.

As time passed เป็นการใช้ที่ ถูกต้อง เนื่องจาก Time เป็นนาม

หมายถึง สิ่งที่ต้องวัด ด้วย นาที ชั่วโมง วัน เดือน ปี และต่อๆไป เช่น

The changing seasons mark the passing of time.

Six months passed and we still had no news of them.

We sang songs to pass the time.

How did you pass the evening?

I’m not really expecting to pass the first time.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English set Aความเห็น (0)