การเขียนเอกสารวิชาการ : ศัพท์เทคนิค

คำศัพท์เทคนิค อาจไม่มีปัญหาสำหรับผู้ที่ทำงาน หรือ อยู่ในแวดวงวิชาการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ แต่... อาจเป็นปัญหาสำหรับผู้สนใจ (มือใหม่) ที่สนใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้

สวัสดีครับ

วันนี้ตรวจรายงานนักศึกษา ขอนำเสนอตัวอย่าง ที่ควรใส่ใจ ให้ความสำคัญ

เกี่ยวกับการเขียนเอกสารวิชาการ ที่มีการใช้ ศัพท์เทคนิค

ในภาพ...

แถบสีฟ้า ที่ผมทาไว้ เป็นคำศัพท์เทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับงานของนักศึกษา


ในการเขียนผลงานทางวิชาการ

ไม่ควรใช้คำศัพท์เทคนิค เหล่านี้โดยตรง

เพราะ ....

อาจจะทำให้บุคคลทั่วไป ผู้สนใจ (มือใหม่) อ่านแล้ว ไม่เข้าใจ

ความหมาย ไม่ชัดเจน เนื่องจากคำภาษาอังกฤษ 1 คำ มีหลาย ความหมาย เช่น Table

ดังนั้น ควรเขียนคำไทย (คำอังกฤษ)

รวมถึง อธิบายคำศัพท์เทคนิค นั้นๆ ให้ชัดเจน

เพื่อ... สื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ ไม่ใช่ เข้าใจเฉพาะผู้เขียน


ส่วนคำศัพท์บางคำ เป็นคำที่หลายคนอาจจะรู้แล้ว เช่น Voltage

แต่... ในทางวิชาการ

ควรเลือกใช้ คำที่เป็นภาษาไทย มากกว่า ใช้คำ ภาษาอังกฤษ


ตัวอย่าง

จากเอกสาร ในภาพ เขียนว่า ...

ขึ้นอยู่กับ voltage ที่ให้

ควรแก้ไข เป็น

ขึ้นอยู่กับ ค่าแรงดันไฟฟ้า ที่ให้

เป็นต้น


สรุป

การใช้คำศัพท์เทคนิค

ควรมีคำไทย (คำอังกฤษ)

ควรมีการเขียนอธิบายคำศัพท์เทคนิคในเนื้อหา ที่ทำให้ผู้อ่านที่สนใจ หรือ บุคคลทั่วไป สามารถอ่านแล้วเกิดความเข้าใจ ได้ชัดเจน ไม่ต้องตีความ คำศัพท์นั้นๆ

เพราะคำศัพท์เทคนิค อาจไม่มีปัญหาสำหรับผู้ที่ทำงาน หรือ อยู่ในแวดวงวิชาการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ แต่... อาจเป็นปัญหาสำหรับผู้สนใจ (มือใหม่) ที่สนใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้

คำศัพท์ที่ ค่อนข้างเป็นสากล ควรใช้คำไทย มากกว่า คำภาษาอังกฤษ แบบทับศัพท์ ไปเลยบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (3)

ขอบคุณครับผม


เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยครับ

ขอบคุณมากๆครับ

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์